گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

کارگاه روش تحقیق

مدرس، آقای دکتر سید مرتضی زاهدی

کارگاه اصول نگارش پایان نامه

مدرس آقای محمد اسدی (دانشجوی مقطع دکتری)

آموزش مدیریت منابع علمی با EndNote

مدرس، آقای محمد قادری (دانشجوی مقطع دکتری)

کارگاه آموزش SAS

مدرس، آقای دکتر علی استادی

فراخوان شرکت در

المپیاد دانشجویی رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

کارگاه مهارتهای کاربردی

ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

درگذشت پدر گرامی

جناب آقای دکتر سید حسین فتاحی

کارگاه های کاربردی

16 بهمن الی 9 اسفند
     
    امروز : 11      ماه : 2880      سال جاری : 60168      كل : 625716