گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

درج اخبار و اطاعات در سایت جدید (agr.maragheh.ac.ir)

و عدم بروز رسانی وبسایت قدیم دانشکده کشاورزی

چاپ مقاله دکتر مهدی رحمتی در مجله با ضریب تاثیر ۴۲

عضو محترم هیات علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی

دوشنبه 26 تیر ماه مصاحبه از افراد غایب و بازمانده

از مصاحبه دکتری اگروتکنولوژی (ساعت 9 صبح)

دوشنبه 12 تیر ماه مصاحبه از افراد غایب و بازمانده

از مصاحبه دکتری حشره شناسی کشاورزی

طرح دستیار فناوری

بهبود توانمندی دانشجویان در حوزه مهارتهای کسب و کار

مصاحبه دكتري ۱۴۰۲

مدارک لازم و زمان مصاحبه

سرآمد آموزشی 02-1401 دانشکده کشاورزی

جناب آقای دکتر عبدالله جوانمرد
     
    امروز : 167      ماه : 6498      سال جاری : 228772      كل : 626681