امروز
دوشنبه
آبان 1396
1
قمری:02 صفر 1439

میلادی:23 اکتبر 2017
 
 
امروز : 147
ماه : 147
 
  معاون دانشکده

دکتر مجتبی نورآئین
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: ژنتیک - بیومتری

تلفن: 37273068-041 
پست الکترونیک: mojtabanouraein@maragheh.ac.ir