امروز
جمعه
بهمن 1395
1
قمری:21 ربيع الثاني 1438

میلادی:20 ژانویه 2017
 
 
امروز : 249
ماه : 249
 
  معاون دانشکده

دکتر مجتبی نورآئین
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: ژنتیک - بیومتری

تلفن: 37273068-041 
پست الکترونیک: mojtabanouraein@maragheh.ac.ir