کتب و نشریات علمی
 

اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال 00

جناب آقای دکتر مرتضی زاهدی و جناب آقای دکتر عبدالله جوانمرد

عرض تسلیت

درگذشت مادر گرامی آقای دکتر امین عباسی

انتصاب آقای دکتر مجتبی نورآئین به سمت

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراغه

انتشار کتاب جدید تحت عنوان "راهنمای شناسایی کنه های شکارگر ..."

تالیف آقای دکتر محمد باقری و آقای دکتر مجتبی محمد دوستار شرف

انتخاب آقای دکتر مهدی رحمتی

به سمت مدیریت گروه علوم و مهندسی خاک

پژوهشگران برتر سال 1399 دانشکده کشاورزی

آقای دکتر محسن جانمحمدی و آقای دکتر مرتضی زاهدی

عرض تسلیت

درگذشت مادر  گرامی سرکار خانم دکتر حبیبه جباری
     
    امروز : 38      ماه : 2156      سال جاری : 53530