کتب و نشریات علمی
 

انتصاب آقای دکتر بیژن ابدی

به سمت مدیر امور اداری و پشتیبانی

انتخاب مقاله جناب دکتر محمدرضا مرشدلو

به عنوان مقاله برتر ( با توجه به کاربردی بودن و استراتژیک بودن آن) از طرف خبرگزاری زیست فن

انتخاب آقای دکتر محمدباقر حسنپوراقدم

به عضویت در هیات مدیره انجمن علوم باغبانی ایران

حذف چاپ کاغذی

رساله و پایان نامه

تقدیر و تشکر به مناسبت بازنشستگی

جناب آقای مهندس سید محسن دامادی، استاد گرانقدر گروه گیاهپزشکی

زمان مصاحبه دکتری اگروتکنولوژی (هر دو گرایش)

یکشنبه 9 تیر 1398، ساعت ۹ در محل کلاس 107 دانشکده کشاورزی
     
    امروز : 35      ماه : 2577      كل : 10846