کتب و نشریات علمی
 

عرض تسلیت

درگذشت مادر گرامی آقای دکتر امین عباسی

انتصاب آقای دکتر مجتبی نورآئین به سمت

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراغه

انتشار کتاب جدید تحت عنوان "راهنمای شناسایی کنه های شکارگر ..."

تالیف آقای دکتر محمد باقری و آقای دکتر مجتبی محمد دوستار شرف

انتخاب آقای دکتر مهدی رحمتی

به سمت مدیریت گروه علوم و مهندسی خاک

پژوهشگران برتر سال 1399 دانشکده کشاورزی

آقای دکتر محسن جانمحمدی و آقای دکتر مرتضی زاهدی

عرض تسلیت

درگذشت مادر  گرامی سرکار خانم دکتر حبیبه جباری

کسب عنوان سوم بخش نشریات

در "دوازدهمین جشنواره بین الملی حرکت"

نگارش فصلی از کتاب انتشارات Springer

توسط عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، آقای دکتر بیژن ابدی