کتب و نشریات علمی
 

انتصاب آقای دکتر بیژن ابدی

به عنوان مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه مراغه

تقدیر و تشکر به مناسبت بازنشستگی

جناب آقای مهندس داوود مهدوی صفا، استاد گرانقدر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال تحصیلی 99-1398

آقای دکتر ناصر صباغ نیا و آقای دکتر شهریار دشتی

انتخاب دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

در سامانه آموزش های الکترونیکی
    آمار سایت > آمار سایت