نشریه علمی
 

موفقیت انجمنهای علمی گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی

در یازدهمین جشنواره حرکت دانشگاه مراغه

نگارش یک فصل در کتاب انتشارات اشپرینگر نیچر، توسط عضو هیات علمی

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، آقای دکتر محسن جانمحمدی و همکاران ایشان

انتخاب آقای دکتر محمدباقر حسن پور اقدم

به سمت مدیر گروه علوم و مهندسی باغبانی

انتصاب عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی به سمت مدیر امور آموزشی دانشگاه

انتصاب آقای دکتر محسن جانمحمدی به سمت مدیر امور آموزشی دانشگاه مراغه

کسب جایزه علمی

در کنفرانس بین المللی پاریس (ISTRO, 2018) توسط عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، آقای دکتر مهدی رحمتی

آقای دکتر ناصر صباغ نیا به عنوان مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه مراغه منصوب شد.

آقای دکتر ناصر صباغ نیا دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی به عنوان مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه مراغه منصوب شد

چاپ مقاله با ضریب تاثیر 5.7 توسط آقای دکتر بیژن ابدی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم با عنوان

The determinants of cucumber farmers' pesticide use behavior in central Iran: Implications for the pesticide use management در مجله Journal of Cleaner Production

طرح مشترک آقای دکتر غلارضا گوهری عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی و دانشگاه MPUAT هند

تحت عنوان "کاربرد نانو ذرات زیستی در افزایش تولید و کیفیت محصولات باغی"
     
    امروز : 329      ماه : 1642      كل : 97897