نشریه علمی
 

اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال 98

جناب آقای دکتر فریبرز شکاری و جناب آقای دکتر مجتبی نورآیین

انتصاب آقای دکتر ناصر صباغ نیا

با حفظ سمت مدیریت پژوهش به عنوان ریاست دبیرخانه جذب

انتصاب آقای دکتر عبدالله جوانمرد

به سمت معاونت دانشکده کشاورزی

انتصاب آقای دکتر مجتبی نورآئین

به سمت مدیر امور آموزشی دانشگاه مراغه

انتصاب جناب دکتر عزت اله اسفندیاری

بعنوان مشاور معاون رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مراغه

بازدید و ارزیابی گلخانه های پژوهشی گروه و سایت ماشینهای کشاورزی

توسط اعضای محترم هیات علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی مکانیک بیوسیستم و معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه مراغه 

ارتقا عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه به مرتبه استادی

و کسب عنوان جوانترین پروفسور در حوزه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور
     
    امروز : 9      ماه : 2995      كل : 109528