امروز : 1335
ديروز : 1971
ماه : 5907
 
  ارتباط با ما
آدرس : آذربایجان شرقی -مراغه - میدان مادر- خیابان دانشگاه- دانشگاه مراغه - دانشکده کشاورزی
صندوق پستی: 553-55136
کد پستی: 83111-55181

    شماره تلفن تماس با دانشکده: 37278001-041
                   شماره فکس:                   37276060-041

دانشگاه مراغه در گوگل مپ