نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
بیژن ابدی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانشیار
ترویج و آموزش کشاورزی
امین حاضروظیفه
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مهندسی مکانیک بیوسیستم
دکتر امین حاضروظیفه فارغ التحصیل از دانشگاه ارومیه - مخترع برگزیده در چندین جشنواره بنیاد ملی نخبگان و جشنواره معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - دارای چندین ثبت اختراع - اتمام دوره زبان انگلیسی در جهاد دانشگاهی - مسلط بر نرم افزار Comsol multiphysics (Microwave) - داشنجوی استعداد درخشان در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
جواد رباطی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مکانیزاسیون کشاورزی- کشاورزی دقیق
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مکانیک ماشین های کشاورزی
سید حسین فتاحی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مکانیک ماشین های کشاورزی