نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
فیزیولوژی گیاهان زراعی
عليرضا پورمحمد
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
ژنتیک بیومتری
دانش آموخته دکتری تخصصی بهنژادی گیاهی (ژنتیک بیومتری) از دانشگاه تبریز

محسن جان محمدی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
فیزیولوژی گیاهان زراعی
دکتر محسن جان محمدی دکترای خود را در رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی (فیزیولوژی مولکولی- تجزیه پروتئوم) در سال 1389 از دانشگاه تهران دریافت کرد. وی در حال حاضر به عنوان استاد کامل فیزیولوژی گیاهان زراعی در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه مشغول به کار است. ایشان چندین دوره چند ماهه به عنوان دوره های فرصت تحقیقاتی در گروه بیوشیمی کاربردی ، IPK آلمان ، مرکز تحقیقات مزرعه ای- دانشگاه لینکلن نیوزیلند، گروه علوم گیاهی ، دانشگاه کالیفرنیا -دیویس حضور داشته اند.
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
اکولوژی گیاهان زراعی
حمید حاتمی ملکی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
اصلاح نباتات
دکتری اصلاح نباتات از دانشگاه تربیت مدرس تهران هستم
شهريار دشتی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استادیار
اکولوژی گیاهان زراعی
فریبرز شکاری
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
فیزیولوژی گیاهان زراعی
بنام خدا
اولین عضو هیات علمی با مدرک دکتری تخصصی هستم که از سال 1380 در دانشگاه مشغول خدمت هستم و موسس گروه تولید و بهنژادی و مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری می باشم
ناصر صباغ نیا
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
اصلاح نباتات
به نام خدا، اینجانب دانش آموخته کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات محقق اردبیلی هستم که مدارک کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و دکتری اصلاح نباتات را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرده ام فرصت مطالعاتی را در دانشگاه گوتینگن و با راهنمایی پروفسور هایکو بکر (سردبیر مجله TAG) در روش شناسی بهنژادی کلزا گذرانده ام
امین عباسی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استادیار
فیزیولوژی گیاهان زراعی
علی اصغر علیلو
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
فیزیولوژی گیاهان زراعی
داوود مهدوی صفا
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مربی
اصلاح نباتات
یوسف نصیری
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
اکولوژی گیاهان زراعی
مجتبی نورآئین
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری
با نام و یاد خدا
اینجانب مجتبی نورآئین فارغ التحصیل مقطع دکترای تخصصی رشته اصلاح نباتات گرایش ژنتیک بیومتری دانشگاه تبریز می باشم که عنوان رساله بنده شناسایی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات درگیر در تحمل خشکی در گندم نان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره می باشد.