گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

مدیر گروه گیاهپزشکی


 
دکتر وحید رومی
مرتبه علمی: استادیار


تلفن: 37273068-041
پست الکترونیک: vroumi@maragheh.ac.ir