دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - وحید رومی

نام استاد وحید رومی
گروه آموزشی گیاه پزشکی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی بیماری شناسی گیاهی – ویروس شناسی
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1398/03/12
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


رشته تحصيلي   مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصيل كشور محل تحصيل شهر محل تحصيل سال اخذ مدرک  
مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی   کارشناسی دانشگاه ارومیه ایران ارومیه 1380  
بیماری شناسی گیاهی   کارشناسی ارشد  دانشگاه شیراز ایران شیراز 1383
 
 
بیماری شناسی گیاهی   دکتری  دانشگاه شیراز ایران شیراز 1391  

سوابق تدریس


 

موسسه محل تدريس مقطع تحصیلی عنوان درس سال
دانشگاه مراغه کارشناسی ویروس شناسی، اصول کنترل بیماری های گیاهی، قارچشناسی، بیماری های گیاهان زراعی، بیماریهای فیزیولوژیک، بیماریهای درختان جنگلی، میکروبیولوژی، زیست شناسی سلولی و ملکولی، بیماری های گیاهان دارویی   1391 - ادامه دارد  
دانشگاه مراغه کارشناسی ارشد مدیریت اکولوژیک آفات، بیماریها و علف های هرز  
دانشگاه مراغه دکتری کاربرد ژنتیک در کنترل جمعیت حشرات  
 

زمینه های پژوهشی


- ردیابی و تشخیص بیماریهای ویروسی گیاهان
- کاربرد NGS در شناسایی ویروسها
- ژنومیکس

خلاصه مقالات


 • Roumi, V., Afsharifar, A. R. and Izadpanah, K. 2006. Identification, distribution and prevalence of grapevine leafroll associated viruses and grapevine virus in Iran and their rate of incidence in grapevine cultivars. Iran. J. Plant Pathol. 42(2): Pages: 57- 6o.
 • Roumi, V., A. Afsharifar, P. Saldarelli, A. Niazi, G.P. Martelli, K. Izadpanah. 2012. Transient expression of artificial micrornas confers resistance to grapevine virus A in nicotiana benthamiana. Journal of Plant Pathology. 93 (3): 643-649.
 • Giampetruzzi A, Roumi V, Roberto R, Malossini U, Yoshikawa N, La Notte P, Terlizzi F, Credi R, Saldarelli P. 2012. A new grapevine virus discovered by deep sequencing of virus- and viroid-derived small RNAs in Cv Pinot gris. Virus Research. 163(1):262-8.
 • Ghorbani, A, K. Izadpanah, F. Manzari, V. Roumi. 2013. A Simple Method for Detection of Polymyxa Betae and Beet Necrotic Yellow Vein Virus in Soil. Journal of Plant Pathology. 95 (3): 533-537.
 • Ahmadi, G. Hajizadeh, M. Roumi, V. 2017. A multiplex RT-PCR for the simultaneous detection of the agents of yellow speckle and vein banding diseases in grapevine. Journal of Plant Pathology. 1: 261-266.
 • V. Roumi, M. Gazel and K. Caglayan. 2017. First report of Apple dimple fruit viroid in apple trees in Iran. New Disease Reports. 35:3.
 
 • Mansoureh Ahaniazad, Mohammad Bagheri, Vahid Roumi*, Mohammad Ali Akrami, 2108. An efficient and non-destructive DNA extraction method for oribatid mites. Archive of phytopathology and plant protection, 51 (3-4): 187-196.
 • Eminur Elçi, Mona Gazel,Vahid Roumi, Kadriye Çaglayan. 2018. Incidence, distribution and limited genetic variability among Turkish isolates of Grapevine Pinot gris virus from different grapevine cultivars. Journal of Plant Diseases and Protection. 125(5): 469–476.
 • M. Abbasi, S.M. Damadi, V. Roumi. 2018. First report of Puccinia oxalidis on Oxalis triangularis from Iran. Iranian Journal of Plant Pathology. 54 (2): 159-163.
 • Kadriye Çağlayan, Vahid Roumi*, Mona Gazel, Eminur Elçi, Mehtap Acıoğlu, Irena Mavric Plesko, Jean-Sebastien Reynard, Francois Maclot and Sebastien Massart. 2019. Identification and characterization of a novel Robigovirus species from sweet cherry in Turkey. Pathogens, 8(2): 57. https://doi.org/10.3390/pathogens8020057

 •  

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


عضو انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران

اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


سرپرست معاونت دانشکده کشاورزی- از 15 آبان 1392 لغایت 28 آذر 1394

علایق


کارگاه ها


کارگاه آموزشی شناسایی ویروسهای درختان میوه 1382 دانشگاه شیراز
کارگاه آموزش بیوانفورماتیک 1388  دانشگاه شیراز
Training school on the use of NGS for virus discovery and characterization. 1396 Gembloux, Belgium
 

 

آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


1- ردیابی و تعیین مشخصات ملکولی ویروئیدهای سیب در منطقه مراغه
2- شناسایی و تعیین پراکنش جغرافیایی بعضی عوامل بیماریزای جو در استان آذربایجان شرقی

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی


- عضو هیات تحریریه مجله Azarian Journal of Agriculture