ارتباط با ما

آدرس : آذربایجان شرقی -مراغه - میدان مادر- خیابان دانشگاه- دانشگاه مراغه - دانشکده کشاورزی
کد پستی: 5518779840

    شماره تلفن تماس با دانشکده: 37278001-041
                   شماره فکس:                   37276060-041

دانشگاه مراغه در گوگل مپ