گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

سمینارها و دفاعیه های دانشجویی

آخرین مهلت:  20 بهمن 1401

===================================================
(1401/10/21) ، چهار شنبه، ساعت 11:30، کلاس --
دانشکده فنی
گروه: ---

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: امکانسنجی فراوری پودر نانوساختار از براده های ماشینکاری فولاد آلیاژی
دانشجو: خانم زینب احمدی اقدم
استاد راهنما: آقای دکتر احد محمدزاده
استاد مشاور: آقای دکتر محمدرضا اکبرپور
داور: آقای دکتر ابراهیمی
نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر فرزاد پشم فروش
===================================================================

(1401/11/18) ، سه شنبه، ساعت 11، کلاس ----
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدعنوان: ارزیابی کاربرد عصاره مخمر در مراحل مختلف رشد بر ویژگی های مورفولوژیکی، عملکرد و اسانس نعناع فلفلی
دانشجو: خانم رقیه صفوری
استاد راهنما: آقای دکتر یوسف نصیری
استاد مشاور: آقای دکتر احمد آقایی
داور: آقای دکتر مجتبی جانمحمدی
نماینده تحصیلات تکمیلی: ؟
=============================================================

(1401/11/10) ، دوشنبه، ساعت 10، کلاس ----
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: ارزیابی کاربرد ریزمغذی های نانو و رایج بر عملکرد کیفی و کمی نعناع فلفلی تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی
دانشجو: خانم رقیه ولیان
استاد راهنما: آقای دکتر یوسف نصیری
استاد مشاور: آقای دکتر کریم کاکایی
داور: آقای دکتر احمد آقایی
نماینده تحصیلات تکمیلی: اقای دکتر بهمنی

============================================================
(1401/11/09، یکشنبه، ساعت 11)
دانشکده کشاورزی
گروه علوم و مهندسی باغبانی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان: ارزیابی کاربرد مایکوریزا و عصاره جلبک بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و عناصر غذایی نشا بادمجان
دانشج
و: آقای علی اکبر دامادی
استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد رسولی و آقای دکتر محمدعلی اعظمی
استاد مشاور: آقای دکتر محمدباقر حسن پور اقدم و خانم دکتر لمیا وجودی
داور: آقای دکتر فرهاد بهتاش
نماینده تحصیلات تکمیلی: اقای دکتر یوسف نصیری

==========================================================
(1401/11/02، یکشنبه، ساعت 11:30)
دانشکده کشاورزی
گروه علوم و مهندسی باغبانی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان: کارایی نانوساختارهای کربن نیتریدی اصلاح شده با آهن در تعدیل اثرات تنش شوری در نهالهای پسته
دانشج
و: آقای سلیمان قهرمان زاده
استاد راهنما: آقای دکترمرتضی زاهدی و آقای دکتر محمدعلی اعظمی
استاد مشاور: آقای دکتر فرزاد رسولی و اقای دکتر محسن پادروند
داور: آقای دکتر علی بهمنی
نماینده تحصیلات تکمیلی: اقای دکتر علیرضا پورمحمد

==========================================================
(1401/11/02، یکشنبه، ساعت 11)
دانشکده کشاورزی
گروه علوم و مهندسی باغبانی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان: اثر محلول پاشی عصاره جلبک دریایی و اندازه سینی های کاشت مختلف بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی فلفل دلمه ای
دانشج
و: خانم روح انگیز کارگری
استاد راهنما: آقای دکتر اصغر ابراهیم زاده
داور: آقای دکتر فرهاد بهتاش
نماینده تحصیلات تکمیلی: اقای دکتر علیرضا پورمحمد

========================================================================
(1401/11/02، یکشنبه، ساعت 13
دانشکده علوم انسانی
رشته آموزش زبان انگلیسی


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان: ادراکات دبیران زبان انگلیسی در مورد بازخورد اصلاحی با در نظر گرفتن جنسیت و سابقه تدریس
دانشج
و: خانم مرضیه محرمی
استاد راهنما: آقای دکتر اصغر سلیمی
داور: خانم دکتر پورابراهیم
========================================================================

(1401/06/29) ، سه شنبه، ساعت 12، کلاس 107
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: ارزیابی کاربرد برخی عناصر غذایی ماکرو و میکرو بر عملکرد کمی و کیفی آویشن باغی تحت شرایط کم آبی
دانشجو: خانم سحر قاضی لو
استاد راهنما: آقای دکتر یوسف نصیری، آقای دکتر اسماعیل رضایی
استاد مشاور: آقای دکتر امیر رحیمی
داور: آقای دکتر محسن جانمحمدی
نماینده تحصیلات تکمیلی: ؟

================================================================

(1401/06/23) ، چهارشنبه، ساعت 11، سالن آمفی تاتر
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان: اثر دوره های آبیاری و منابع کودی مختلف بر کمیت و کیفیت اسانس مریم گلی در کشت مخلوط با نعنا فلفلی
دانشجو: آقای علی استادی
استاد راهنما: آقای دکتر عبدالله جوانمرد
استاد مشاور: آقای دکتر محمدرضا مرشدلو و آقای دکتر مجتبی نورآیین
داور داخلی: آقای دکتر یوسف نصیری
داور خارجی: آقای دکتر عادل دباغ محمدی نسب و آقای دکتر روح الله امینی 
نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مرتضی زاهدی

===================================================================================

(1401/06/21) ، ساعت 10، کلاس107
گروه علوم و مهندسی باغبانی
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

عنوان: تعدیل تنش شوری با کاربرد نانوسیلیکون در رز باغی مینیاتوری رقم ساناز
دانشجو: آقای میلاد کریمی
استاد راهنما: خانم دکتر حنیفه حاجی زاده و اقای دکتر زاهدی
استاد مشاور: 
داور: آقای دکتر ابراهیم زاده
نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر امین عباسی

================================================================
 
1401/06/20) یکشنبه، ساعت 10، کلاس 107 (متاسفانه اطلاعات را جهت درج در سایت تحویل ندادند)

گروه علوم و مهندسی باغبانی

جلسه دفاع از پایان نامه  
عنوان:  ***********
 خانم  رقیه موسایی
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
داور : 
نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای ***
=============================================================

(1401/06/20) یکشنبه، ساعت 11، کلاس 107
گروه علوم و مهندسی باغبانی

جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان: مطالعه تاثیر مارمارین و سالسیلیک اسید بر رشد و عملکرد ریحان، تحت تنش شوری

دانشجو: خانم سکینه بهروزی

استاد راهنما: آقای دکتر اصغر ابراهیم زاده، آقای دکتر حسن پور

داور: آقای دکتر محمد اعظمی
نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر امین عباسی

================================================================

(1401/06/20) یکشنبه، ساعت 12:30، کلاس 107
گروه علوم و مهندسی باغبانی

جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان: سنتز و کاربرد نانو کامپوزیت سریوم اکسید و سالیسیلیک اسید بر ویژگیهای فیزیولوژیکی، بیوشیمایی و ترکیبات اسانس نعنا سنبله ای تحت تنش شوری

دانشجو: خانم فاطمه شیری

استاد راهنما: آقای دکتر اعظمی، آقای دکتر حسن پور

داور: آقای دکتر محمدرضا مرشدلو
نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر پورمحمد

================================================================


(1401/06/20) یکشنبه، ساعت 11، کلاس 106
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد اگرواکولوژی  

عنوان: اثرات محلول پاشی عناصر غذایی بر کمیت و کیفیت اسانس مریم گلی در سطوح مختلف آبیاری

دانشجو: خانم سمیه محسنی

استاد راهنما: آقای دکتر عبدالله جوانمرد
استاد مشاور: آقای دکتر خشنود علیزاده، آقای دکتر مصطفی امانی
داور: آقای دکتر محسن جانمحمدی
نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر امین عباسی

================================================================

(1401/06/19) شنبه، ساعت 11، کلاس 107
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد به نژادی  

عنوان: تنوع ژنتیکی اکوتیپهای اسپرس زراعی از لحاظ صفات مورفورلوژیک 

دانشجو: خانم شبنم احدیان
استاد راهنما: آقای دکتر صباغ نیا
استاد مشاور: آقای دکتر فرید نورمند
داور: آقای دکتر حمید حاتمی
نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر عبدالله جوانمرد

================================================================

(1401/06/19) شنبه، ساعت 11، کلاس 106
گروه مهندسی گیاهپزشکی
جلسه دفاع از رساله دکتری در حشره شناسی کشاورزی  

عنوان:  استفاده از فنولوژی وابسته به دما در تهیه مدل پیش­آگاهی مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae) در منطقه طارم سفلی

دانشجو: آقای علی محمدی پور
استاد راهنما: دکتر غلامحسین قره­خانی
استاد مشاور: دکتر حسین رنجبر اقدم و دکتر علی اکبر کیهانیان

داور خارجی: آقای دکتر مهدی حسن پور و خانم دکتر ناهید واعظ
داور داخلی: آقای دکتر محمد باقری
نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای ***

================================================================

1401/06/19) شنبه، ساعت 12، کلاس 109
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
جلسه دفاع از رساله دکتری زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی)  

عنوان: گزینش ارقام حساس و متحمل به کمبود روی و بررسی تاثیر کاربرد خارجی فولات و بیوتین بر تحمل به شوری

دانشجو: خانم صدیقه حاجی حسین لو
استاد راهنما: آقای عرت اله اسفندیاری
اساتید مشاور: آقای دکتر اسماعیل کریمی، آقای دکتر لونت اوزترک
داور خارج از دانشگاه: آقای دکتر موافقی (دانشگاه تبریز)
داور خارج از گروه: آقای دکتر صالح شهابی وند، آقای دکتر سید بهمن موسوی
نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر علیلو

================================================================

(1401/06/15) سه شنبه، ساعت 11، کلاس (آنلاین)
 گروه علوم و مهندسی خاک

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد در گرایش مدیریت منابع خاک
عنوان: ارزیابی روابط طولانی مدت تبخیر تعرق و رطوبت خاک در رده
­های مختلف خاک­های ایران
دانشجو: خانم فرناز شرقی

استاد راهنما: آقای دکترسید بهمن موسوی و آقای دکترمهدی رحمتی
استاد مشاور:دکترهری وریکین
داور: خانم دکتر نیکو حمزه پور، آقای دکتر شهریار دشتی
نماینده تحصیلات تکمیلی: ***

================================================================

(1401/06/15) سه شنبه، ساعت 11، کلاس 109
 گروه علوم و مهندسی باغبانی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد در گرایش گیاهان زینتی
عنوان: ارزیابی تحمل به شوری تعدادی از ژنوتیپ های گل محمدی در کشت درون شیشه ای

دانشجو: خانم سحر عزیزی
استاد راهنما: خانم دکتر حنیفه سید حاجی زاده
استاد مشاور: آقای دکتر احمد آقایی
داور: آقای دکتر محمدعلی اعظمی
نماینده تحصیلات تکمیلی: ***

================================================================

(1401/06/12) شنبه، ساعت 13، کلاس 107
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد اگرواکولوژی

عنوان: اثر کود زیستی مایکوروت و نانوکود کیتوزان بر کمیت و کیفیت اسانس بالینگو در سطوح مختلف آبیاری
دانشجو: خانم مهسا اشرفی
استاد راهنما: آقای دکتر عبدلله جوانمرد
استاد مشاور: آقای دکتر محمد رضا مرشدلو
داور: آقای دکتر امین عباسی
نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مرتضی زاهدی
استاد راهنما: آقای عبدالله جوانمرد
استاد مشاور: آقای دکتر خشنود علیزاده، آقای دکتر مصطفی امانی ماچیانی
داور: آقای دکتر محسن جانمحمدی
نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر امین عباسی

================================================================