دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - سارا ملاعلی عباسیان

نام استاد سارا ملاعلی عباسیان
گروه آموزشی علوم و مهندسی خاک
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی شیمی خاک
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1397/10/18
صفحه اصلی https://agri.maragheh.ac.ir/Staff/sabasiyan
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


دکتری شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

سوابق تحصیلی


دکتری شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

عنوان پایان نامه ارشد: سینتیک تثبیت رقابتی آمونیوم و پتاسیم در اجزای رس برخی از خاکهای ایران (فارغ التحصیل از دانشگاه تهران)

عنوان رساله دکتری: برهمکنش اسید هیومیک و فولویک با فلزات سنگین و کانی های رسی (فارغ التحصیل از دانشگاه تهران)

سوابق تدریس


تدریس آلودگی آب و خاک (در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
تدریس حاصلخیزی خاک و کود (در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
تدریس تغذیه گیاه (در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
تدریس شناخت دستگاه ها (مقطع کارشناسی ارشد)

 

زمینه های پژوهشی


1- رفع آلودگی فلزهای سنگین از خاک و آب
2- مدل سازی کمپلکس فلزهای سنگین با مواد آلی

خلاصه مقالات


کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


-

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


-

اختراعات


-

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


-

علایق


-

کارگاه ها


-

آموزش


طرح درس


-

سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


1- عضو کارگروه دریاچه ارومیه در دانشگاه مراغه
2- عضو کمیته تخصصی بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE

پروژه های تحقیقاتی


-

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


-

همکاری با تحریریه مجلات علمی


1- داور مجله تحقیقات آب و خاک ایران- رتبه نشریه: گروه A
2- داور مجله آب و خاک
3- داور مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاك
4- داور مجله تحقیقات کاربردی خاک