دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - بیژن ابدی

نام استاد بیژن ابدی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی ترویج و آموزش کشاورزی
توضیحات  
 
 

تاریخ بروزرسانی 1396/04/13
صفحه اصلی https://agri.maragheh.ac.ir/Staff/babadi
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


درباره

مدرک تحصیلی  دکترای ترویج و آموزش کشاورزی
 عنوان پایان نامه ارشد: بررسی سبك‌های يادگيری دانشجويان دانشكده كشاورزی دانشگاه شيراز و نگرش  نسبت به عوامل تأثير‌گذار بر آينده شغلی؛
 عنوان رساله دکتری: شبيه‌سازی رفتار مصرف انرژی بر اساس پارادايم محيط‌زيستي‌ ترويج كشاورزی
 (با نمره ۱۹/۷۰)
   
سوابق شغلی و اجرایی  استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه مراغه
 عضو شورای دانش آموختگان دانشگاه مراغه
 عضو کمیته احیای دریاچه ارومیه در دانشگاه مراغه
 عضو کمیته 
HSE دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
 عضو شورای رفاهی دانشگاه مراغه
 دبیر شورای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مراغه
 مدیریت تربیت بدنی دانشگاه مراغه
 تدریس درس اقتصاد اکولوژی (دوره کارشناسی ارشد)
 تدریس درس تنوع زیستی در زیست بوم
های زراعی (دوره دکتری)
 تدریس درس اقتصاد مهندسی
 تدریس درس اقتصاد کشاورزی
 تدریس درس اصول ترویج و آموزش کشاورزی
 تدریس درس کارآفرینی و خود اشتغالی
 تدریس درس مبانی کامپیوتر
 تدریس درس مدیریت و کنترل پروژه
 تدریس درس مدیریت مزرعه
   
طرح های تحقیقاتی راهكارهای احيای درياچه اروميه: نقش سازمان‌های مردم نهاد محيط زيستی در بخش كشاورزي
   
مقاله مجله های ISI، علمی-پژوهشی  عنوان « How agriculture contributes to reviving the endangered ecosystem of Lake Urmia? The case of agricultural systems in northwestern Iran » مجله «Journal of Environmental Management»

عنوان « The determinants of cucumber farmers' pesticide use behavior in central Iran: Implications
The pesticide use management »
مجله «Journal of Cleaner Production»

 عنوان « 
Which Social-Psychological Models Explain Rangers’ Participation in Rangeland Management Cooperatives? An Application of Path Analysis» مجله «Rangeland Ecology & Management» 

 عنوان « 
A review of the impact of the targeting subsidy plan on the input use behavior of farmers in Iran» مجله «Agriculture & Forestry»

 عنوان «شبيه سازي رفتار مصرف انرژي در نظام
هاي گلخانهاي شهرستان يزد» مجله «علوم ترویج و آموزش کشاورزی»

 عنوان «تحليل مسير رفتار حفاظت منابع آب در بخش كشاورزي و احياي درياچه اروميه: مورد مطالعه كشاورزان حوضه جنوبي درياچه اروميه» مجله «علوم ترویج و آموزش کشاورزی»

 عنوان « 
Could farmers’ awareness of environmental NGOs be associated with water conservation behavior? An application of Contingency Table Analysis»
مجله «
Azarian Journal of Agriculture»

عنوان « 
The determining factors of farmers’ water conservation behavior in agricultural sector: A case farmers of the Southern Basin of Lake Urmia »
مجله «
Azarian Journal of Agriculture»

عنوان « 
Determinants of job acquisition based on the agricultural college students’ attitude: A case of study from Shiraz University, Iran »
مجله «
Azarian Journal of Agriculture»

عنوان « 
Multiple human schemas and the communication-information sources : An application of Q-methodology»
مجله «
Azarian Journal of Agriculture»
   
مقاله های ارائه شده عنوان «مباحث انتقادی پيرامون گفتمانهای تغييرات اقليمي و جهتگيری دولتها در مواجهه با آن در بخش كشاورزی» نوع همایش «کنفرانس داخلی (چاپ مقاله کامل)»
«تغيير نگرش و رفتار مصرف انرژی در گلخانه
داران شهرستان يزد: نقش مداخلات نرمافزاری و سختافزاری» «کنفرانس داخلی (چاپ مقاله کامل)»
«نقش شبكه
تحقيقات و اطلاعات بخش كشاورزی، بهداشت و پزشكي در ارتقای امنيت غذا و سلامت شهروندان يزد: ارائه الگوي تلفيقی» «کنفرانس داخلی (چاپ مقاله کامل)»
«مشاركت در برنامه های توسعه روستايی بر اساس سازمان شناختی روستائيان: با تاكيد بر نظريه شناخت اجتماعی»  «کنفرانس داخلی (چاپ مقاله کامل)»
   
کارگاه های آموزشی چالشهای فراروی فارغ التحصیلان کشاورزی در بازار کار
شرکت در کارگاه: بررسی راهکارهای عملی اخذ پروژه از صنایع کشور (برگزارکننده: دانشگاه مراغه)
شرکت در کارگاه: آشنایی با قوانین و مقررات علوم، تحقیقات و فناوری و فنون نوین تدریس ویژه اساتید دانشگاه مراغه (برگزارکننده: دانشگاه مراغه)
شرکت در کارگاه: شرکت در کارگاه: اولین دوره مدیریتی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (
HSE) (برگزارکننده: دانشگاه مراغه)
شرکت در کارگاه: دومین دوره مدیریتی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (
HSE) (برگزارکننده: دانشگاه مراغه)
   
کتب چاپ شده چالش با تحولات با رويكردهای عملكردمدار و ارباب رجوع گرا؛ (فصل کتاب): نظریه های نوین مدیریت ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، انتشارات دانشگاه شیراز، شماره ISBN کتاب ۱-۴۹۷-۴۶۲-۹۶۴-۹۷۸، سال ۱۳۹۲
شناخت و تفكر ترويج كشاورزی و توسعه روستايی پايدار، انتشارات دانشگاه مراغه، شماره 
ISBN کتاب ۴-۴-۹۵۸۹۹-۶۰۰-۹۷۸، سال ۱۳۹۵
 
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی


دکترای ترویج و آموزش کشاورزی
عنوان پایان نامه ارشد: بررسي سبك‌هاي يادگيري دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز و نگرش نسبت به عوامل تأثير‌گذار بر آينده شغلي؛
عنوان رساله دکتری: شبيه‌سازي رفتار مصرف انرژي بر اساس پارادايم محيط‌زيستي‌ ترويج كشاورزي (با نمره 19/70)

 
 

سوابق تدریس


تدریس درس اقتصاد اکولوژی (دوره کارشناسی ارشد)
تدریس درس تنوع زیستی در زیست بومهای زراعی (دوره دکتری)
تدریس درس اقتصاد مهندسی
تدریس درس اقتصاد کشاورزی
تدریس درس اصول ترویج و آموزش کشاورزی
تدریس درس کارآفرینی و خود اشتغالی
تدریس درس مبانی کامپیوتر
تدریس درس مدیریت و کنترل پروژه
تدریس درس مدیریت مزرعه

 
 

زمینه های پژوهشی


رفتارشناسی کشاورزان
ارزیابی مصرف نهاده‌های کشاورزی
کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی

 
 

خلاصه مقالات


عنوان «مباحث انتقادي پيرامون گفتمان‏هاي تغييرات اقليمي و جهت‏گيري دولت‏ها در مواجهه با آن در بخش كشاورزي» نوع همایش «کنفرانس داخلی (چاپ مقاله کامل)»
«تغيير نگرش و رفتار مصرف انرژي در گلخانه‏ داران شهرستان يزد: نقش مداخلات نرم ‏افزاري و سخت‏ افزاري» «کنفرانس داخلی (چاپ مقاله کامل)»
«نقش شبكه‏ تحقيقات و اطلاعات بخش كشاورزي، بهداشت و پزشكي در ارتقاء امنيت غذا و سلامت شهروندان يزد: ارائه الگوي تلفيقي» «کنفرانس داخلی (چاپ مقاله کامل)»
«مشاركت در برنامه هاي توسعه روستايي بر اساس سازمان شناختي روستائيان: با تاكيد بر نظريه شناخت اجتماعي»  «کنفرانس داخلی (چاپ مقاله کامل)»

 

 
 

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


 

 
 

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


 

 
 

اختراعات


 

 
 

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


 

 
 

سوابق اجرایی


مدیریت تربیت بدنی دانشگاه مراغه

 

 
 

علایق


کشاورزی پایدار
شبیه سازی نظام های کشاورزی 
توسعه روستایی
کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی

 
 

کارگاه ها


مدرس کارگاه: چالش‏های فراروی فارغ التحصیلان کشاورزی در بازار کار (برگزارکننده: دانشگاه مراغه) 
شرکت در کارگاه: بررسی راهکارهای عملی اخذ پروژه از صنایع کشور (برگزارکننده: دانشگاه مراغه) 
شرکت در کارگاه: آشنایی با قوانین و مقررات علوم، تحقیقات و فناوری و فنون نوین تدریس ویژه اساتید دانشگاه مراغه (برگزارکننده: دانشگاه مراغه)
شرکت در کارگاه: شرکت در کارگاه: اولین دوره مدیریتی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) (برگزارکننده: دانشگاه مراغه)
شرکت در کارگاه: دومین دوره مدیریتی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) (برگزارکننده: دانشگاه مراغه)

 
 

آموزش


 

 
 

طرح درس


 

 
 

سایر


 

 
 

عضویت در کمیته ها و شوراها


عضو شورای دانش آموختگان دانشگاه مراغه
عضو کمیته احیای دریاچه ارومیه در دانشگاه مراغه
عضو کمیته HSE دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
عضو شورای رفاهی دانشگاه مراغه
دبیر شورای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مراغه

 
 

پروژه های تحقیقاتی


طرح تحقیقاتی: راهكارهاي احياي درياچه اروميه: نقش سازمان‌هاي مردم نهاد محيط زيستي در بخش كشاورزي

 
 

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


 

 
 

همکاری با تحریریه مجلات علمی


عضو هیأت تحریه مجله Azarian Journal of Agriculture
عضو هیأت تحریه مجله International Journal of Zoology and Animal Biology
عضو هیأت تحریه Asian Journal of Applied Science and Technology