دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - عبدالله جوانمرد

نام استاد عبدالله جوانمرد
گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی اکولوژی گیاهان زراعی
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1396/04/14
صفحه اصلی https://agri.maragheh.ac.ir/Staff/ajavanmard
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


دکترای دانشگاه تبریز

سوابق تدریس


دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


مدیر گروه

علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی