گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

معرفی گروه

معرفی:
در بهمن ماه 1391 به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، رشته علوم و مهندسی آب جایگزین رشته مهندسی کشاورزی آب در دانشگاه‌ها شده است. در حقیقت جایگزینی این رشته با مهندسی کشاورزی آب، فقط تغییر یک عنوان نیست بلکه برنامه درسی این رشته بطور کامل بازنگری شده است. اولین دوره پذیرش دانشجو این رشته از مهرماه ۹3 از طریق کنکور سراسری در گروه آزمایشی علوم ریاضی آغاز شد.
در برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب، 13 خوشه تخصصی تعریف شده و در هر خوشه بین 15 تا 24 واحد درسی تخصصی پیش بینی شده است که دانشجویان می‌توانند به صورت اختیاری و بنا به علاقه خود، یکی از این خوشه‌ها را انتخاب کنند. این خوشه‌ها شامل خوشه آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی، مدیریت منابع آب، هواشناسی کشاورزی، آب و فناوری اطلاعات، آب و مهندسی محیط زیست، آب و کشاورزی، آب و توسعه، آب و اقتصاد، آب و حکمرانی، آب و حقوق، آب و مهندسی سیستم و همچنین مهندسی آثار و سازه‌های تاریخی آبی هستند.
دانشجویانی که در مقطع کارشناسی این رشته پذیرفته شوند، باید در یک دوره 4 ساله مجموعاً 140 واحد درسی را بگذارنند که 22 واحد آن عمومی، 24 واحد دروس علوم پایه و 59 واحد تخصصی است و می‌توانند حداقل 15 و حداکثر 24 واحد از خوشه انتخابی و همچنین بین 5 تا 14 واحد دروس انتخابی رشته را در کنار 6 واحد کارورزی بگذرانند.
رشته علوم و مهندسی آب در دوره ارشد و دکتری از گرایش‌های زیر تشکیل شده است:
سازه‌های آبی
آبیاری و زهکشی
منابع آب
هواشناسی کشاورزی
هیدروانفورماتیک
رودخانه و اکوسیستم‌های آبی
مدیریت و برنامه ریزی منابع آب
 
 
 
بازار کار:
با توجه به گرایش و رشته، دانش آموختگان علوم ومهندسی آب می‌توانند در زمینه‌های مختلف مطالعات منابع آب‌های سطحی و زیر زمینی، تلفیق بهره برداری از آب‌های سطحی و زیر زمینی، طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار و سطحی، زهکشی اراضی، طراحی شبکه‌های انتقال روباز، اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌ها، مدیریت و بهره برداری از شبکه‌ها، مهندسی رودخانه و مطالعات مهندسی محیط زیست برای بررسی آثار کودها و سموم بر محیط زیست و سفره‌های آب زیر زمینی، به کار بپردازند. دانش آموختگان هواشناسی کشاورزی نیز در زمینه مطالعه اثر عوامل جوی و هیدرولوژیک بر محصولات کشاورزی، باغی و جنگل‌ها، تعیین شرایط زیست اقلیمی گیاهان، مطالعه امکان افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی و تعیین میزان خطر عوامل اقلیمی بر محصولات می‌توانند فعالیت کنند.
فارغ التحصیلان این رشته، می‌توانند در بخش‌های زیر نیز مشغول به‌کار شوند:
  • وزارت نیرو مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی
  • وزارت جهاد کشاورزی
  • مهندسین مشاور آب و خاک
  • شرکت‌های خصوصی مشاور و پیمانکاری
  • شیلات
گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه مراغه در سال ۱400 با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص تأسیس و در مهر سال 1401 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نمود. توسعه رشته علوم و مهندسی آب در گرایش‌های مختلف و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از اهداف کوتاه مدت این گروه می‌باشد.