گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

مدیر گروه


دکتر جعفر چابک پور
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: سازه‌های آبی
تلفن مستقیم: ۳۷۲۷۹۰۹۶-۰۴۱
تلفن داخلی: ۴۲۲
پست الکترونیک: j.chabokpour@maragheh.ac.ir
صفحه اصلی:  https://eng.maragheh.ac.ir/Staff/jchabokpour
=================================================
وظایف مدیر گروه آموزشی
بر اساس ماده ۳۹ آیین نامه مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

الف- تهیه برنامه اجرائی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده.
ب- ابلاغ برنامه‌های اجرائی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه.
ج- نظارت بر کلیه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی.
د- تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده.
ه- تجدید نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین پیشرفت‌ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه‌ها به مراجع ذیربط.
و- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرائی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها و مصوباتی که رئیس دانشکده یا آموزشکده ارسال کرده است.
ز- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده.
ج- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتاب‌ها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده و یا آموزشکده.
ط- پیشنهاد طرح‌های پژوهشی با همکاری گروه‌های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
ظ- ارزیابی عملکرد سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده.