گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

معرفی گروه

گروه علوم و مهندسی خاک
این گروه آموزشی از مهرماه سال 1376 در دانشکده کشاورزی مراغه  با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دایر گردید
در سال 1392 نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اقدام گردید. هم اکنون در رشته و گرایش‌های زیر دانشجو می‌پذیرد.
 
کارشناسی:
رشته علوم و مهندسی خاک
 
کارشناسی ارشد:
 رشته مدیریت منابع خاک:
 گرایش: 1- فیزیک و حفاظت خاک و 2- منابع خاک و ارزیابی اراضی
 
رشته: مدیریت حاصلخیزی و زیست فنآوری خاک:
گرایش: 1- شیمی، حاصلخیزی و تغذیه گیاه و 2- بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک