گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

آزمایشگاه پیدایش، رده بندی خاک ها و ارزیابی اراضی - خاکشناسی عمومی

 
  مسئول آزمایشگاه: آقای مهندس مسعود درخشان
تلفن داخلی: 257

 دستگاه های موجود (آخرین بروز رسانی 1397/7/27):
1- عصاره گیر خاک

=============================================
2- میکروسکوپ خاک

=============================================
3- هم زن برقی

=============================================
4- ترازوی یک کفه ای اهرمی

=============================================
5- سایش نمونه خاک

=============================================
6- EC متر

=============================================
7- pH متر

=============================================
8- بن ماری

=============================================
9- آب مقطرگیر

=============================================
10- کوره الکتریکی

=============================================
11- ترازوی دقیق (0.0001)

=============================================
12- استریوسکوپ

=============================================
13- دستگاه کاساگرانده

=============================================
14- پلانیمتر دیجیتالی

=============================================
15- انکوباتور یخچالدار

=============================================
16- آون خاک

=============================================
17- شیکر افقی

=============================================
18- شیکر غربال تر

=============================================
19- شیکر غربال تر (1تا 2 میلیمتر)

=============================================
20- شیکر غربال خشک

=============================================
21- هات پلیت

=============================================