امروز
چهارشنبه
خرداد 1398
1
قمری:16 رمضان 1440

میلادی:22 مه 2019
 
 
امروز : 9
ماه : 2995
 
  معاون دانشکده
دکتر عبدالله جوانمرد
مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: اکولوژی

تلفن: 37273068-041 
پست الکترونیک:   a.javanmard@maragheh.ac.ir