گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

مدیر گروه گیاهپزشکی

دکتر وحید رومی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: ویروس شناس
۰۴۱-۳۷۲۷۶۰۶۸ (داخلی 217)
 
پست الکترونیک: vroumi@maragheh.ac.ir