گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

مدیر گروه باغبانی

دکتر فرهاد بهتاش
 
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: سبزیکاری
۰۴۱-۳۷۲۷۶۰۶۸ (داخلی 206)
پست الکترونیک: .behtash@maragheh.ac.ir