امروز
چهارشنبه
خرداد 1398
1
قمری:16 رمضان 1440

میلادی:22 مه 2019
 
 
امروز : 9
ماه : 2995
 
  معاونت اداری و مالی دانشکده کشاورزی
دکتر مجتبی نورآیین
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: ژنتیک بیومتری
تلفن مستقیم: 37273068-041
تلفن داخلی: 252
پست الکترونیک: mojtabanouraein@maragheh.ac.ir