دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - ناصر صباغ نیا

تماس الکترونیکی

درباره


با سلام خوش آمدید
اینجانب متخصص بیومتری و  اصلاح نباتات می باشم که انواع روشهای کلاسیک بهنژادی از قبیل طرحهای ژنتیکی را کار می کنم
همچنین به نرم افزارهای مختلفی تسلط دارم از قبیل SPSS Statistica Genstat Minitab SAS 

سوابق تحصیلی


تحصيلات عاليه
سال اخذ مدرک شهر محل تحصيل كشور محل تحصيل دانشگاه محل تحصيل مدرک تحصیلی گرايش رشته تحصيلي
1389 تهران ایران تربیت مدرس دکتری تخصصی اصلاح نباتات اصلاح نباتات
1384 تهران ایران تربیت مدرس کارشناسی ارشد اصلاح نباتات اصلاح نباتات
1381 اردبیل ایران محقق اردبیلی کارشناسی --- زراعت و اصلاح نباتات

سوابق تدریس


اصول بهنژادی گیاهی
بهنژادی گیاهان زراعی
آمار و احتمالات
طرحهای آزمایشی 1
طرحهای آزمایشی 2
روشهای چند متغیره آماری
روشهای آماری پیشرفته
ژنتیک
بهنژادی گیاهی پیشرفته

زمینه های پژوهشی


اصلاح گیاهان برای تولید سوخت زیستی
تولید بذور هیبرید در سبزیجات
تولید و کاربرد مواد نانو در کشاورزی
تنوع ژنتیکی در گیاهان بومی
اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و تجزیه پایداری
اصلاح برای تحمل به تنشهای غیرزیستی
 

خلاصه مقالات


1 تجزیه صفات عمکرد ژنوتیپهای جو با استفاده از بایپلات اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی - ایران، پارس آباد مغان - 23 آبان 1397
2 بررسی صفات مورفولوژیکی ارقام گندم با استفاده از GGEbiplot اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی - ایران، پارس آباد مغان - 23 آبان 1397
3 اثر کاربرد عناصر کم مصرف نانو و متداول بر عملکرد و اسانس رازیانه متأثر از کودهای آلی و شیمیایی سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران - ایران، کرج - 13 تا 15 شهریور 1397
4 بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی و شاخصهای برداشت گیاه دارویی رازیانه تحت تأثیر منابع مختلف کودی سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی - ایران، ارومیه - 20 و 21 تیر 1397
5 EFFECT OF ACHENES PRE-HYDRATION IN SOLUTION OF SILICA NANOPARTICLES ON EARLY GROWTH PERFORMANCE OF SUNFLOWER (Helianthus annuus L.) کنگره بین اللملی کشاورزی - بوسنی و هرزگوین، سارایو - 14 تا 17 مهر 1396
6 EFFECT NANO-TiO2 AND NANO-SILICA ON SOME TRAITS OF SUNFLOWER آگروسیم 2017 - بوسنی، سارایوو - 13 تا 16 مهر 1396
7 SIMULTANEOUS SELECTION OF MOST STABLE AND HIGH YIELDING GENOTYPES IN BREEDING PROGRAMS BY NONPARAMETRIC METHODS آگروسیم 2017 - بوسنی، سارایوو - 13 تا 16 مهر 1396
8 APPLICATIONS OF INDUSTRIAL ENGINEERING IN HORTICULTURE AND BREEDING آگروسیم 2017 - بوسنی، سارایوو - 13 تا 16 مهر 1396
9 Path Analysis of Seed Yield in Garden Cress (Lepidium sativum L نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017) - ایران، تهران - 13 تا 16 شهریور 1396
10 تأثیر پرایمینگ با محرک های زیستی روی خصوصیات رشدی گیاه گل گاو زبان اروپایی دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران - ایران، ارومیه - 20 و 21 تیر 1396
11 Determination of important traits for seed oil of garden cress (Lepidium sativum L.) as a potential for biodiesel production کنفرانس و نمایشگاه اروپایی بیوماس - سوئد، استکهلم - 22 تا 25 خرداد 1396
12 بررسی روشهای زیست پالایی در اصلاح خاکهای آلوده با فلزات سنگین همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی - ایران، کرج - 28 مهر 1395
13 ارزیابی تعدادی از ژنوتیپ های گندم دوروم (Triticum durum L.) برای تحمل به خشکی دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران - ایران، رشت - 09 تا 11 شهریور 1395
14 بررسی مقاومت آنتی زنوزی چند رقم گوجه فرنگی گلخانه ای Tuta (absoluta (Meyrick)(Lep: Gelechiidae بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی کشور - ایران، کرج - 06 تا 09 شهریور 1395
15 تفاوت ها و شباهت های نرم افزارهای آماری درگروه بندی ژنوتیپ های جو بهاره دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - ایران، تهران - 18 اسفند 1394
16 بررسی ژنوتیپ های جو بهاره با استفاده از صفات زراعی دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - ایران، تهران - 18 اسفند 1394
17 DROUGHT TOLERANCE IN SOME CHICKPEA (Cicer arietinum L.) GENOTYPES UNDER DIFFERENT IRRIGATION REGIMES کنگره بین اللملی کشاورزی - بوسنی و هرزگوین، سارایو - 23 تا 26 مهر 1394
18 کاشت بذور گندم زی فزونی شده راهی پایدار در رویارویی با کمبود روی اولین کنگره بین اللملی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم - ایران، تهران - 01 و 02 مرداد 1394
19 کاربرد تکنیک بهنژادی مبتنی بر جهش برای بهبود تظاهر صفات محصولات زراعی چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هستهای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی - ایران - 29 و 30 اردیبهشت 1394
20 ارزیابی اثر کلسیم کلرید بر صفات رشدی و پارامترهای فیزیولوژیک روی گندم در شرایط تنش شوری اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکو سیستم های کشاورزی - ایران - 01 آذر 1393
21 بررسی تاثیر کود سبز بر روی برخی ویژگی های خاک و میزان عملکرد ارقام گندم پاییزه کنگره ملی خاک و محیط زیست - ایران - 08 و 09 شهریور 1393
22 اصلاح نباتات مبتنی بر جهش با استفاده از فناوری هسته ای همایش کاربرد فناوری هسته ای در صنایع غذایی و کشاورزی - ایران - 10 اردیبهشت 1393
23 تجزیه صفات و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم با استفاده از GGEbiplot همایش ملی علوم و فنون کشاورزی - ایران - 15 اسفند 1392
24 using some stress tolerance indices in chickpea (cicer arietinum l.) genotypes in drought conditions The second international conference on Agriculture and Natural resources - Iran - December 25 - 26, 2013
25 Evaluation of fertilizers application and seed priming treatments on chickpea (Cicer arietinum L.) plant under rainfed conditions The second international conference on Agriculture and Natural resources - Iran - December 25 - 26, 2013
26 بررسی اثرات گیاهان لگومینوز بر روی میزان ماده آلی و برخی پارامترهای رطوبت خاک دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم - ایران - 30 و 31 مرداد 1392
27 بررسی میزان برخی عناصر ضروری خاک تحت تأثیر کود سبز دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم - ایران - 30 و 31 مرداد 1392
28 کاربرد انواع Quantum dots برای برچسب زنی زیستی در گیاهان همایش ملی کاربردهای فناوری نانو در صنعت، معدن، کشاورزی و پزشکی - ایران - 23 تا 25 اردیبهشت 1392
29 Diversity of tomato cultivars the damage caused by Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) under greenhouse condition eEnvironmental Changes conservation of plant diversity - Azerbaijan, Baku - April 21 - 23, 2013
30 تاثیر تلقیح باکتریایی بر رشد اولیه ی کنگر فرنگی تحت تنش نیکل اولین همایش ملی گیاه پالایی - ایران - 27 بهمن 1390
31 بررسی عملکرو و اجزای آن در تعداد ژنوتیپ های عدس چهارمین همایش ملی حبوبات ایران - ایران - 19 و 20 بهمن 1390
32 نقش گیاهان فوق تجمع دهنده و کود های زیستی در افزایش سطح زیر کشت در حاشیه شهر ها همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی - ایران - 02 و 03 آذر 1390
33 اصلاح نباتات: تجارت و دانش بهبود ژنتیکی گیاهان در هزاره سوم همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی - ایران - 02 و 03 آذر 1390
34 دریاچه زریبار مریوان: نقطه آغاز کشاورزی و تمدن نخستین همایش توسعه گردشگری مریوان - ایران - 26 و 27 آبان 1390

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


فارغ التحصیل نمره الف کارشناسی
پذیرفته شده برتر کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس
شاگرد اول کارشناسی ارشد
پذیرفته شده برتر دکتری در دانشگاه تربیت مدرس
جایزه سطح 2 بنیاد ملی نخبگان برای تحصیل دکتری
پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی در سال 91
پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی در سال 93
پژوهشگر برتر استانی در سال 96
پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 97
معلم نمونه دانشگاه در سال 99

 

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


عضو انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات
عضو انجمن علمی ایمنی زیستی
عضو انجمن علمی آمار ایران
عضو انجمن علمی ژنتیک ایران
عضو انجمن علمی بیوتکنولوژی ایران
 

اختراعات


تاکنون موردی نداشته ام

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


آمار زیستی
کارگاه آمار زیستی
اصول بهنژادی گیاهی
کاربرد نرم افزارهای آماری
 

سوابق اجرایی


مدیرگروه تولید و بهنژادی گیاهی
مدیر آموزشی دانشگاه
رییس دانشکده کشاورزی
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مدیرپژوهشی دانشگاه
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 

علایق


تجزیه پایداری عملکرد
روشهای چندمتغیره آماری
تنش خشکی در گیاهان
روشهای آماری ناپارامتری
روش شناسی رویه پاسخ
طرحهای تاگوچی

کارگاه ها


نرم افزار R
نرم افزار Qualitek 

آموزش


روشهای آماری پیشرفته
کاربرد نرم افزارهای آماری
روشهای آماری تکمیلی

طرح درس


اصلاح نباتات خصوصی
آمار و احتمالات
طرحهای آزمایشی
روشهای چند متغیره آماری
روشهای آماری پیشرفته
ژنتیک

سایر


تمامی مقالات:
Salinity stress evaluation on Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.) under aeroponic system condition
T Roshankar, Z Movahedi, N Sabaghnia
Journal of Plant Molecular Breeding
2021
Morphological and phytochemical variability of Satureja hortensis L. accessions: An effective opportunity for industrial production
R Fathi, M Mohebodini, E Chamani, N Sabaghnia
Industrial Crops and Products 162, 113232
2021
Evaluation of organic and chemical fertilizers and common and nano micronutrients of iron, zinc and manganese application on yield and yield components of fennel
Y Nasiri, S Ansari, M Janmohammadi, N Sabaghnia
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND SUSTAINABLE PRODUCTION
2020
Evaluation of yield, yield component and some physiological traits of sunflower by integrative application of bio, chemical and organic fertilizers under different irrigation …
T Izan, A Javanmard, F Shekari, N Sabaghnia, A Abbasi
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND SUSTAINABLE PRODUCTION
2020
The Effect of Foliar Application of Nano Material and Salicylic Acid on Spring Rapeseed Yield under Water Limitation Condition
کامل ساجد گلجه, سعید خماری, پریسا شیخ زاده مصدق, ناصر صباغ نیا, ...
به زراعی کشاورزی
2020
ANTIOXIDANT CAPACITY AND CHEMICAL COMPOSITION OF FIVE IRANIAN WILD STRAWBERRIES (Fragaria vesca L.)
S Ghiamati, HA Asadi-Gharneh, N Sabaghnia
Poljoprivreda i Sumarstvo 66 (4), 193-205
2020
Comparison and Correlation of the Compositions in Volatile Constituents from Different Parts of Summer Savory (Satureja hortensis L.)
K Farmanpour-Kalalagh, M Mohebodini, N Sabaghnia
International Journal of Horticultural Science and Technology 7 (3), 295-304
2020
Genetic Diversity of Rumex spp. accessions according to morphological traits
M Mohebodini, A Ghanbari, N Sabaghnia
Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology) 33 (2), 397-409
2020
The effect of foliar spray of nano silicone and salicylic acid on physiological traits and seed yield of spring rapeseed at water limitation conditions
K Sajed Gollojeh, S Khomari, P Shekhzadeh, N Sabaghnia, ...
2020
The Effects of micronutrient and organic fertilizers on yield and growth characteristics of sunflower (Helianthus annuus L.)
M Nouraein, R Bakhtiarzadeh, M Janmohammadi, M Mohammadzadeh, ...
Helia 42 (71), 249-264
2019
Evaluation of Some Traits in Local Iranian Quince (Cydonia Oblonga Miller) Genotypes
M Rahimi, HA Asadi-Gharneh, N Sabaghnia
International Journal of Fruit Science 19 (4), 397-412
2019
Graphic Analysis of Nano-Sized Fertilizers Treatment× Trait Interaction in Chickpea (Cicer arietinum L.)
N Sabaghnia, S Yousefzadeh, M Janmohammadi
Thai Journal of Agricultural Science 52 (2), 81− 92-81− 92
2019
Influence of Organic and Chemical Fertilizers, Common and Nano Iron, Zinc and Manganese on Yield and Yield Components of Fennel (Foeniculum vulgare L.)
S Ansari, Y Nasiri, M Janmohammadi, N Sabaghnia
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND SUSTAINABLE PRODUCTION 29 (1), 101-119
2019
Euphorbia leaf extract-assisted sustainable synthesis of Au NPs supported on exfoliated GO for superior activity on water purification: reduction of 4-NP and MB
N Sabaghnia, M Janmohammadi, M Dalili, Z Karimi, S Rostamnia
Environmental Science and Pollution Research 26 (12), 11719-11729
2019
Study of correlation coefficients of agronomic traits and path analysis of seed yield in Rye
K Nayebi Aghbolag, N Sabaghnia, M Pasandi Somehsofla, ...
Journal of Plant Productions (Agronomy, Breeding and Horticulture) 42 (1), 31-46
2019
Genetic Variation of Some Tobacco (Nicotiana Tabacum L.) Genotypes by Morphological Traits
Z Porkabiri, N Sabaghnia, R Ranjbar, HH Maleki
Scientia agriculturae bohemica 50 (1), 1-7
2019
Effects of sowing date and nutrition management as organic, chemical, biological and nanotropic in Chickpea Yield
M Mohammadzadeh Alghou, M Janmohammdi, N Sabaghnia
Journal of Crop Production 11 (4), 55-70
2019
Morphological traits and resistance to Egyptian broomrape weed ('Orobanche aegyptiaca'Pers.) in tobacco under greenhouse condition
Z Porkabiri, N Sabaghnia, R Ranjbar, HH Maleki
Australian Journal of Crop Science 13 (2), 287
2019
Assessment of Qualitative and Quantitative Composition of Essential Oil of Three Salvia Species
F FARAJZADEH, HALI ASADI-GHARNEH, N SABAGHNIA
Research On Crop Ecophysiology 14 (1), 1-8
2019
The Influence of nano-TiO2 and Nano-Silica Particles Effects on Yield and Morphological Traits of Sunflower
N Sabaghnia, A Javanmard, M Janmohammadi, M Nouraein
Helia 41 (69), 213-225
2018
Treatment by Trait Biplot Analysis of Organic Manure and Nano-Fertilizers on Sunflower Production
N Sabaghnia, S Yousefzadeh, M Janmohammadi
Helia 41 (69), 241-251
2018
Effects of nitrogen and micronutrients on the growth of safflower under limited water conditions in a high-elevation region
M Fattahi, M Janmohammadi, S Dashti, M Nouraein, N Sabaghnia
Biologija 64 (3)
2018
Synthesis of copper nanoparticles supported on MoO3 using Sun spurge leaf extract and their catalytic activity
M Janmohammadi, M Amini, N Sabaghnia, A Akbari, S Gautam, ...
Applied Organometallic Chemistry 32 (11), e4531
2018
Combining ability and heterosis for some canola characteristics sown on recommended and late planting dates using biplot
HA OGHAN, F SHARIATI, N SABAGHNIA, B ALIZADEH, J MILLNER, ...
Acta Agriculturae Slovenica 111 (2), 419-429
2018
EFFECT OF POLYAMINES APPLICATION ON GERMINATION AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BORAGE (Borago officinalis L.).
A ASADI DANALO, F SHEKARI, N SABAGHNIA, Y NASIRI
Agriculture & Forestry/Poljoprivreda i Sumarstvo 64 (3)
2018
Effects of metal oxides and urea fertilizer on agronomic traits of safflower
M Janmohammadi, M Fattahi, N Sabaghnia, M Nouraein
Scientia Agriculturae Bohemica 49 (3), 153-163
2018
The Effects of Micronutrients (Fe And Zn) and Beneficial Nano-Scaled Elements (Si And Ti) on Some Morphophysiological Characteristics of Oilseed Rape Hybrids
M Kheyrkhah, M Janmohammadi, A Abbasi, N Sabaghnia
Agriculture (Pol'nohospodárstvo) 64 (3), 116-127
2018
Assessment of genotype× trait interaction of rye genotypes for some morphologic traits through GGE biplot methodology
S Yari, N Sabaghnia, M Pasandi, M Janmohammadi
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio C–Biologia 72 (1), 37-45
2018
Chemical Comparison of Essential Oils in Dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) Samples Grown in Different Areas
M Janmohammadi, S Yousefzadeh, N Sabaghnia
Journal of Essential Oil Bearing Plants 21 (4), 950-962
2018
EFFECT OF POLYAMINES APPLICATION ON GERMINATION AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BORAGE (Borago officinalis L.)
AA Danalo, F Shekari, N Sabaghnia, Y Nasiri
Poljoprivreda i Sumarstvo 64 (3), 127-140
2018
Oil characteristics of safflower seeds under different nutrient and moisture management
M Pasandi, M Janmohammadi, A Abasi, N Sabaghnia
Nova Biotechnologica et Chimica 17 (1), 86-94
2018
Interrelationships between Seed Yield and 16 Related Traits of 81 Garden Cress Landraces
M Mohebodini, N Sabaghnia, M Janmohammadi
HortScience 53 (7), 946-948
2018
Morphological Characterization of Barley Genotypes under Upland Rainfed Conditions
T Samadi, N Sabaghnia, M Janmohammadi
Thai Journal of Agricultural Science 51 (2), 88− 97-88− 97
2018
Cluster analysis of some safflower genotypes using a number of agronomic charachteristics
N Sabaghnia, M Nouraein, F Shekari, M Janmohammadi
Journal of Crop Breeding 10 (25), 159-166
2018
Influence of Integrated Application of Nano-Chelated Trace Elements and Sulfur on Desi Chickpea in the Short-Season Mediterranean-Type Environment
B Shadravan, M Janmohammadi, S Dashti, N Sabaghnia
Botanica 24 (1), 15-25
2018
Frost tolerance and metabolite changes of rye (Secale cereale) during the cold hardening and overwintering
M Janmohammadi, N Sabaghnia, S Mahfoozi
Acta Physiologiae Plantarum 40 (3), 1-11
2018
The Effect of Iron, Zinc and Organic Fertilizer on Yield of Chickpea (Cicer artietinum L.) in Mediterranean Climate
M Janmohammadi, H Abdoli, N Sabaghnia, M Esmailpour, A Aghaei
Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis 66 (1 …
2018
Statistical analysis of yield and yield related traits of garden cress (Lepidium sativum L.) accessions
N Sabaghnia, M Janmohammadi
International congress on oil and protein crops, 90-90
2018
Variation of rye genotypes for some morphologic traits via biplot methodology.
N Sabaghnia, S Yari, M Janmohammadi
IX International Scientific Agriculture Symposium" AGROSYM 2018", Jahorina …
2018
Combining ability and heterosis for some canola characteristics sown on recommended and late planting dates using biplot
J Millner, H Amiri Oghan, F Shariati, N Sabaghnia, B Alizadeh, AH Shirani, ...
University of Ljubljana
2018
Genetic diversity of spinach (Spinacia oleracea L.) landraces from the Center of Origin, Iran.
N Sabaghnia, HA Asadi-Gharneh, M Mohebodini, M Janmohammadi
Philippine Journal of Crop Science 43 (1), 38-45
2018
Characterization and molecular diversity of Iranian rhizobia isolated from faba bean
MH Hatami, K Rouhrazi, G Khodakaramian, N Sabaghnia
Genetika 50 (1), 231-242
2018
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2018, 66, 49-60
M Janmohammadi, H Abdoli, N Sabaghnia, M Esmailpour, A Aghaei
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun 66, 49-60
2018
The effects of foliar feeding of compatible organic solutes on agronomic traits of safflower
M Janmohammadi, F Asadi, N Sabaghnia, A Abbasi, M Nouraein, ...
Agriculture (Pol'nohospodárstvo) 63 (4), 128-141
2017
Influence of different weed management techniques on the growth and essential oils of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.)
M Janmohammadi, M Nouraein, N Sabaghnia
Romanian Biotechnological Letters 22 (5), 12950
2017
Principal component analysis of some quantitative and qualitative traits in Iranian spinach landraces
M Mohebodini, N Sabaghnia, F Behtash, M Janmohammadi
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact …
2017
The Impacts of Nano‑Structured Nutrients on Chickpea Performance under Supplemental Irrigation
M Janmohammadi, N Sabaghnia, A Seifi, M Pasandi
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 65 (3 …
2017
The effect of balanced nutrition and soil amendments on productivity of chickpea (Cicer arietinum L.)
M Janmohammadi, A Javanmard, N Sabaghnia, Y Nasiri
Thai Journal of Agricultural Science 50 (2), 76− 86-76− 86
2017
GGE-Biplot Analysis of Nano-Titanium Dioxide and Nano-Silica Effects on Sunflower
N Sabaghnia, M Janmohammadi, M Mohebodini
International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering 11 (7), 494-497
2017
The Partitioning Trend of Resources and Alpha-Amylase Enzyme Activity with Zinc Priming in Wheat (Triticum aestivum) Seed
A Abbasi, F Shekari, SB Mousavi, N Sabaghnia, A Javanmard
Iranian Journal of Seed Research 3 (2), 1-13
2017
Principal Component Analysis of Some Quantitative and Qualitative Traits in Iranian Spinach Landraces Section B Natural, exact, and applied sciences=
M Mohebodini, N Sabaghnia, F Behtash, M Janmohammadi
2017
Genotypic response of barley to exogenous application of nanoparticles under water stress condition
H Ghorbanian, M Janmohammadi, A Ebadi-Segherloo, N Sabaghnia
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio C–Biologia 72 (2)
2017
Effect nano-TiO2 and nano-silica on some traits of sunflower.
N Sabaghnia, M Janmohammadi
VIII International Scientific Agriculture Symposium," Agrosym 2017 …
2017
Biplot analysis of pre-sowing treatments of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) with some nano-particles.
RH Esfahlan, N Sabaghnia
VIII International Scientific Agriculture Symposium," Agrosym 2017 …
2017
SIMULTANEOUS SELECTION OF MOST STABLE AND HIGH YIELDING GENOTYPES IN BREEDING PROGRAMS BY NONPARAMETRIC METHODS
N SABAGHNIA, H HATAMI-MALEKI, M JANMOHAMMADI
AGROFOR 2 (2)
2017
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2017, 65, 859-870
M Janmohammadi, N Sabaghnia, A Seifi, M Pasandi
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun 65, 859-870
2017
Effects of exogenous application of nano particles and compatible organic solutes on sunflower (Helianthus annuus L.).
M Janmohammadi, S Yousefzadeh, S Dashti, N Sabaghnia
Botanica Serbica 41 (1)
2017
Pre-Sowing Seed Treatments with Silicon Nano-Iron and Nano-Silicon Particles on Germination of Dragonhead
N Sabaghnia, S Yousefzadeh, M Janmohammadi, M Mohebodini
Plant Breeding and Seed Science 74, 99-107
2016
Effects of bio-organic, conventional and nanofertilizers on growth, yield and quality of potato in cold steppe/Bioorganinių, tradicinių ir nanotrąšų poveikis bulvių augimui …
M Janmohammadi, N Pornour, A Javanmard, N Sabaghnia
Botanica 22 (2), 133-144
2016
Evaluation of the impact of weed control methods on quantitative and qualitative characteristics of Moldavian Balm; a medicinal plant
M Janmohammadi, N Sabaghnia, A Bashiri
Acta Technologica Agriculturae 19 (4), 110-116
2016
Nonparametric statistical methods for analysis of genotype× environment interactions in plant pathology
N Sabaghnia
Australasian Plant Pathology 45 (6), 571-580
2016
AMMI versus nonparametric analysis for investigation of GE interaction of plant disease evaluation
N Sabaghnia
Agrofor 1 (1)
2016
Univariate stability analysis of genotype× environment interaction of oilseed rape seed yield
HA Oghan, N Sabaghnia, V Rameeh, HR Fanaee, E Hezarjeribi
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 64 (5 …
2016
Impact of foliar application of nano micronutrient fertilizers and titanium dioxide nanoparticles on the growth and yield components of barley under supplemental irrigation
M JANMOHAMMADI, T AMANZADEH, N SABAGHNIA, S DASHTI
Acta Agriculturae Slovenica 107 (2), 265-276
2016
Nano-iron fertilizer effects on some plant traits of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) under different sowing densities
S YOUSEFZADEH, N Sabaghnia
Acta Agriculturae Slovenica 107 (2), 429-437
2016
Analysis of the impact of nano-zinc, nano-iron, and nano-manganese fertilizers on chickpea under rain-fed conditions
N Sabaghnia, M Janmohammadi
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio C–Biologia 70 (2), 43
2016
Responses of potato (Solanum tuberosum L.) var. Agria to application of bio, bulk and nano-fertilizers
M Janmohammadi, N Sabaghnia, M Nouraein, S Dashti
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio C–Biologia 70 (2), 57
2016
Investigation of foliar application of nano-micronutrientfertilizers and nano-titanium dioxide on some traits of barley
M Janmohammadi, N Sabaghnia, S Dashti, M Nouraein
Biologija 62 (2)
2016
Impact of nano-chelated micronutrients and biological fertilizers on growth performance and grain yield of maize under deficit irrigation condition
M Janmohammadi, A Navid, AE Segherloo, N Sabaghnia
Biologija 62 (2)
2016
IMPROVEMENT OF SELECTION EFFICIENCY IN WHEAT GENOTYPES FOR VARIABLE RAINFED ENVIRONMENTS
M Mohammadi, R Karimizadeh, N Sabaghnia
Poljoprivreda i Sumarstvo 62 (3), 245
2016
Biplot analysis of silicon dioxide on early growth of sunflower
N Sabaghnia, M Janmohammadi
Plant Breeding and Seed Science 73, 87-98
2016
Growth characters and yield of dragonhead in relation to FE2O3 nano-scale fertilizer and sowing density
S Yousefzadeh, N Sabaghnia
Agriculture and Forestry 62 (2), 59-70
2016
Statistical assessment of the impact of nano-chelated elements and sulfur on chickpea production under supplemental irrigation.
M Janmohammadi, N Sabaghnia
Agriculture & Forestry/Poljoprivreda i Sumarstvo 62 (2)
2016
Effect of nano-silicon foliar application on safflower growth under organic and inorganic fertilizer regimes
M Janmohammadi, T Amanzadeh, N Sabaghnia, V Ion
Botanica 22 (1), 53-64
2016
The effect of foliar application of nano-iron chelate on physiological and chemical traits of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.).
S Yousefzadeh, HN Badi, N Sabaghnia, M Janmohammadi
Journal of medicinal plants 15 (60)
2016
Multivariate analysis of yield components and some morphological traits of safflower (Carthamus tinctorius L.) genotypes.
R Baljani, F Shekari, N Sabaghnia
Philippine Agricultural Scientist 99 (4), 326-331
2016
The impact of organic manure and nano-inorganic fertilizers on the growth, yield and oil content of sunflowers under well-watered conditions
M Janmohammadi, A Seifi, M Pasandi, N Sabaghnia
Biologija 62 (4)
2016
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2016, 64, 1625-1634
HA Oghan, N Sabaghnia, V Rameeh, HR Fanaee, E Hezarjeribi
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun 64, 1625-1634
2016
Biplot analysis of trait relations of spinach (Spinacia oleracea L.) landraces
N Sabaghnia, M Mohebodini, M Janmohammadi
Genetika 48 (2), 675-690
2016
Assessment of the Effect of Zinc Sulfate Biofortification on the Quantity and Quality Characteristics of Spring Wheat Cultivars.
A Abbasi, F Shekari, SB Mousavi, N Sabaghnia
Advances in Bioresearch 7 (1)
2016
Graphic analysis of yield stability in new improved lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes using nonparametric statistics
N Sabaghnia, R Karimizadeh, M Mohammadi
Acta Agriculturae Slovenica 103 (1), 113-127
2015
Influence of chemical and organic fertilizer on growth, yield and essential oil of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) plant
M Janmohammadi, SM Zahed, A Ahadnezhad, S Yousefzadeh, ...
Acta Agriculturae Slovenica 103 (1), 73-81
2015
Genetic diversity of spinach (Spinacia oleracea L.) landraces collected in Iran using some morphological traits
N Sabaghnia, HA Asadi-Gharneh, M Janmohammadi
Acta agriculturae Slovenica 103 (1), 101-111
2015
Identification of the most stable genotypes in multi-environment trials by using nonparametric methods
N SABAGHNIA
Acta agriculturae Slovenica 105 (1), 103-110
2015
A comparison of nonparametric methods to analyze genotype by environment interaction
N Sabaghnia, M Janmohammadi
Agric Fores 61, 169-175
2015
Chlorophyll fluorescence response of wheat to exogenous application of growth regulators under terminal drought stress
H Mohammadi, M Janmohammadi, N Sabaghnia
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio C–Biologia 70 (1), 13
2015
Graphic Analysis of Trait Relations of Spinach (Spinacia oleracea L.) Landraces Using the Biplot Method
N Sabaghnia, F Behtash, M Janmohammadi
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 63 (4 …
2015
Grouping bread wheat genotypes and lines based on some morphological traits using multivariate analysis
M Pasandi, M Janmohammadi, Z Movahedi, N Sabaghnia
Cercetari Agronomice in Moldova 48 (3), 13-22
2015
Biplot analysis of trait relations of some safflower (Carthamus tinctorius L.) genotypes in Iran.
R Baljani, F Shekari, N Sabaghnia
Crop Research (0970-4884) 50
2015
Impact of silicon dioxide nanoparticles on seedling early growth of lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes with various origins
M Janmohammadi, N Sabaghnia, A Ahadnezhad
Poljoprivreda i Sumarstvo 61 (3), 19
2015
Effect of pre-sowing seed treatments with silicon nanoparticles on germinability of sunflower (Helianthus annuus)
M Janmohammadi, N Sabaghnia
Botanica 21 (1), 13-21
2015
Genetic variation in garden cress (Lepidium sativum L.) germplasm as assessed by some morphological traits
N Sabaghnia, A Ahadnezhad, M Janmohammdi
Genetic Resources and Crop Evolution 62 (5), 733-745
2015
Evaluation of genetic diversity in some strawberry (fragaria× annanasa Duch.) cultivars in Iran using morphological characteristics
HA Asadi Gharneh, K Arzani, A Shojaeiyan, AR Golparvar, N Sabaghnia
Journal of Plant Productions (Agronomy, Breeding and Horticulture) 37 (4 …
2015
Investigation of some morphological traits in studied lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes grown with foliar application of nanosized ferric oxide/Badania nad niektórymi …
N Sabaghnia
Annales UMCS, Biologia 69 (2), 29-38
2015
Effect of nano-silicon particles application on salinity tolerance in early growth of some lentil genotypes/Wpływ nanocząstek krzemionki na tolerancję zasolenia we wczesnym …
N Sabaghnia, M Janmohammadi
Annales UMCS, Biologia 69 (2), 39-55
2015
Effect of manure and foliar application of growth regulators on lentil (Lens culinaris) performance in semi-arid highland environment
M Janmohammadi, Y Nasiri, H Zandi, M Kor-Abdali, N Sabaghnia
Botanica 20 (2), 99-108
2015
Fluorescencja chlorofilu w odpowiedzi pszenicy na egzogenną aplikację regulatorów wzrostu w stresie suszy
H Mohammadi, M Janmohammadi, N Sabaghnia
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio C–Biologia 70 (1)
2015
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2015, 63, 1187-1194
N Sabaghnia, F Behtash, M Janmohammadi
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun 63, 1187-1194
2015
Effect of achenes pre-hydration in solution of silica nanoparticles on early growth performance of sunflower (Helianthus annuus L.).
M Janmohammadi, N Sabaghnia
Sixth International Scientific Agricultural Symposium" Agrosym 2015 …
2015
Drought tolerance in some chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes under different irrigation regimes.
M Pasandi, M Janmohammadi, N Sabaghnia
Sixth International Scientific Agricultural Symposium" Agrosym 2015 …
2015
Using principal coordinates analysis for interpreting genotype× environment interaction in plant breeding programs.
M Mohebodini, N Sabaghnia
Sixth International Scientific Agricultural Symposium" Agrosym 2015 …
2015
Phenotypic divergence for morphological and yield-related traits among some genotypes of durum wheat under drought stress and non-stress conditions
G Afrooz, N Sabaghnia, R Karimizadeh, F Shekari
Journal of Agricultural Sciences, Belgrade 60 (2), 119-133
2015
Path analysis of grain yield and yield components and some agronomic traits in bread wheat
M Janmohammadi, N Sabaghnia, M Nouraein
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 62 (5 …
2014
Analysis of Some Agronomic Traits of Durum Wheat Under Dryland and Supplemental Irrigation Conditions
G Afrooz, N Sabaghnia, R Karimizadeh, F Shekari
Agriculture (Pol'nohospodárstvo) 60 (4), 149-158
2014
Effect of chitosan application on the performance of lentil genotypes under rainfed conditions
M Janmohammadi, H Mostafavi, H Kazemi, GR Mahdavinia, N Sabaghnia
Acta Technologica Agriculturae 17 (4), 86-90
2014
Evaluation of some agro-morphological traits diversity in Iranian bread wheat genotypes
N Sabaghnia, M Janmohammadi, AE Segherloo
Annales UMCS, Biologia 69 (1), 79-92
2014
Graphic analysis of nano-silicon by salinity stress interaction on germination properties of lentil using the biplot method.
N Sabaghnia, M Janmohammadi
Agriculture & Forestry/Poljoprivreda i Sumarstvo 60 (3)
2014
Effects of Enzymatic Biofertiliser on Growth and Yield of Lentil Genotypes under Deficit Irrigation/Enzimatisko Biomçslojumu Ietekme Uz Daþâdu Lçcu Genotipu Augðanu Un Raþu …
M Janmohammadi, H Mostafavi, N Sabaghnia
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact …
2014
The use of some morphological traits for the assessment of genetic diversity in spinach (Spinacia oleracea L.) landraces
A Ebadi-Segheloo, H ali Asadi-Gharneh, M Mohebodini, ...
Plant Breeding and Seed Science 69, 69-80
2014
Interrelationships among some morphological traits of wheat (Triticum aestivum L.) cultivars using biplot
N Sabaghnia, M Janmohammadi
Botanica 20 (1), 19-26
2014
Evaluation of selection indices for drought tolerance in some chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes
N Sabaghnia, M Janmohammadi
Acta Technologica Agriculturae 17 (1), 6-12
2014
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2014, 62, 945-952
M Janmohammadi, N Sabaghnia, M Nouraein
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun 62, 945-952
2014
Genetic variation of several bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes based on some morphological traits.
N Sabaghnia, M Janmohammadi, A Bashiri, R Asghari-Shirghan
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura 69 (1 …
2014
Study of grain yield and several morphological traits diversity in some durum wheat genotypes.
N Sabaghnia
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura 69 (3 …
2014
Multivariate statistical analysis of some traits of bread wheat for breeding under rainfed conditions
M Janmohammadi, Z Movahedi, N Sabaghnia
Journal of Agricultural Sciences (Belgrade) 59 (1), 1-14
2014
Biplot analysis of diallel data in strip rust of wheat
H Dehghani, M Moghaddam, MR Bihamta, N Sabaghnia, R Mohammadi
Australasian Plant Pathology 42 (5), 601-608
2013
Parameters of AMMI model for yield stability analysis in durum wheat
N Sabaghnia, M Mohammadi, R Karimizadeh
Agriculturae Conspectus Scientificus 78 (2), 119-124
2013
Analysis of general and specific combining ability in canola using biplot method
B Roostabaghi, H Dehghani, B Alizadeh, N Sabaghnia
Iranian Journal of Field Crops Research 11 (2), 251-258
2013
Yield stability of performance in multi-environment trials of barley (Hordeum vulgare L.) genotypes
N Sabaghnia, M Mohammadi, R Karimizadeh
Acta Universitatis Agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis 61 (3 …
2013
Interpreting genotype× environment interaction of beard wheat genotypes using different nonparametric stability statistics
N Sabaghnia, M Mohammadi, R Karimizadeh
Poljoprivreda i Sumarstvo 59 (2), 21
2013
Study of diversity and evaluation of relationships between yield and yield components of rapeseed via multivariate methods
B Roostabaghi, H Dehghan, B Alizadeh, N Sabaghnia
Isfahan University of Technology-Journal of Crop Production and Processing 2 …
2013
Using some stress tolerance indices in chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes in drought conditions
N Sabaghnia, M Janmohammadi, R Karimizadeh
2013
THE EFFECTS OF SOIL AND FOLIAR APPLICATION OF MOG BIOFERTILIZER ON MORPHOPHYSIOLOGICAL TRAITS OFMOLDAVIAN BALM (DRACOCEPHALUM MOLDAVICA)
A AHADNEZHAD, M JANMOHAMMADI, N SABAGHNIA, Y NASIRI, ...
2013
Evaluation of fertilizers application and seed priming treatments on chickpea (Cicer arietinum L.) plant under rainfed conditions
M Janmohammadi, N Sabaghnia, A Bashiri, R Asghari-Shirghan
2013
GGL biplot analysis of durum wheat (Triticum turgidum spp. durum) yield in multi-environment trials.
N Sabaghnia, R Karimizadeh, M Mohammadi
Bulgarian Journal of Agricultural Science 19 (4), 756-765
2013
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2013, 61, 787-793
N Sabaghnia, M Mohammadi, R Karimizadeh
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun 61, 787-793
2013
Effect of sowing date and foliar application of salicylic acid on forage yields and quality of globe artichoke (Cynara scolymus L.).
M Hosseinzadeh, F Shekari, M Janmohammadi, N Sabaghnia
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura 68 (2 …
2013
Site regression biplot analysis for matching new improved lentil genotypes into target environment
R Karimizadeh, M Mohammadi, N Sabaghmia
Journal of Plant Physiology and Breeding 3 (2), 49-63
2013
Principal coordinate analysis of yield stability performances of grain yield in durum wheat genotypes
N Sabaghnia, R Karimizadeh, M Mohammadi
Jordan Journal of Agricultural Sciences 9 (4), 544-560
2013
Principal coordinate analysis of genotype× environment interaction for grain yield of bread wheat in the semi-arid regions
N Sabaghnia, M Mohammadi, R Karimizadeh
Genetika 45 (3), 691-701
2013
Exploring of genotype by environment interaction by non-parametric stability procedures
R Karimzadeh, M Mohammadi, N Sabaghnia, MK Shefazadeh, ...
Natura montenegrina 12, 181-204
2013
Effect of green manure on some soil physicochemical characteristics.
A Hababi, A Javanmard, SB Mosavi, M Rezaei, N Sabaghnia
International Journal of Agronomy and Plant Production 4 (11), 3089-3095
2013
Estimating genotypic ranks by several nonparametric stability statistics in Barley (Hordeum vulgare L.)
M MOHAMMADİ, R KARİMİZADEH, N SABAGHNİA, MK SHEFAZADEH
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 23 (2), 57-65
2013
Using additive main effect and multiplicative interaction model for exploration of yield stability in some lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes
N Sabaghnia, R Karimizadeh, M Mohammadi
Plant Breeding and Seed Science 67, 45-60
2012
Effective application of canopy temperature for wheat genotypes screening under different water availability in warm environments
M Mohammadi, R Karimizadeh, N Sabaghnia, MK Shefazadeh
Bulgarian Journal of Agricultural Science 18 (6), 934-941
2012
A study on agroclimatic characterization of Albanian territory
A Kopali, V Peçuli, Z Teqja, E Rota
Albanian Journal of Agricultural Sciences 11 (3), 173
2012
Effects of folic acid on seed germination properties and seedling growth of wheat
E Esfandiari, W Enayati, N Sabaghnia, M Janmohammadi
Albanian Journal of Agricultural Sciences 11 (3), 185
2012
Assessment of drought tolerance indices in bread wheat genotypes under different sowing dates
S Mohammadi, M Janmohammadi, A Javanmard, N Sabaghnia, M Rezaie, ...
Cercetari agronomice in Moldova 45 (3), 25-39
2012
Genotype× Environment interaction and stability analysis of seed yield of durum wheat genotypes in dryland conditions
M MOHAMMADI, R KARIMIZADEH, T HOSSEINPOUR, HA FALAHI, ...
Notulae Scientia Biologicae 4 (3), 57-64
2012
Clustering durum wheat genotypes in multi-environmental trials of rain-fed conditions
N Sabaghnia, M Mohammadi, R Karimizadeh
Plant Breeding and Seed Science 66, 119-138
2012
Using different aspects of stability concepts for interpreting genotype by environment interaction of some lentil genotypes
R Karimizadeh, M Mohammadi, N Sabaghnia, MK Shefazadeh
Australian Journal of crop science 6 (6), 1017
2012
Using Huehn’s nonparametric stability statistics to investigate genotype× environment interaction
R Karimizadeh, M Mohammadi, N Sabaghnia, MK Shefazadeh
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 40 (1), 293-301
2012
Influence of NaCl treatments on growth and biochemical parameters of castor bean (Ricinus communis L.)
M Janmohammadi, A Abbasi, N Sabaghnia
Acta Agriculturae Slovenica 99 (1), 31
2012
The effect of Fe-deficiency on antioxidant enzymes’ activity and lipid peroxidation in wheat leaves
E Esfandiari, N Sabaghnia
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E. Agricultura 67 (4)
2012
Analysis of genotype, environment and genotype× environment interaction in bread wheat in warm rainfed areas of Iran
M Mohammadi, R Karimizadeh, T Hosseinpour, M Kalateharabi, ...
Crop Breeding Journal 2 (1), 63-70
2012
Biplot analysis of salinity related traits in beard wheat (Triticum aestivum L.)
H Dehghani, J Dvorak, N Sabaghnia
Annals of Biological Research 3 (7), 3723-3731
2012
Impact of cold acclimation, de-acclimation and re-acclimation on carbohydrate content and antioxidant enzyme activities in spring and winter wheat
M Janmohammadi, V Enayati, N Sabaghnia
2012
Analysis of genotype and genotype× environment interaction in durum wheat in warm rainfed areas of Iran
R Karimizadeh, M Mohammadi, N Sabaghnia, T Hosseinpour, ...
CROP BREEDING JOURNAL 2 (2), 71-78
2012
Grouping genotypes and test environments by some cluster methods regarding genotype× environment interaction in multi-environment trials
N Sabaghnia, R Karimizadeh, M Mohammadi
Genetika 44 (3), 457-473
2012
Graphic analysis of biomass and seed yield of beard wheat in salt stress condition
H Dehghani, J Dvorak, N Sabaghnia
Annals of Biological Research 3 (9), 4246-4253
2012
Influences of micro-nutrients (zinc and iron) and bio-fertilizer on yield and yield components of chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars
M Janmohammadi, A Javanmard, N Sabaghnia
Agriculture & Forestry 57 (3), 53-66
2012
Grain yield stability analysis of lentil genotypes by additive main effects and multiplicative interactions model
N Sabaghnia, R Karimizadeh, M Mohammadi
YYU. J. AGR. SCI 22 (3), 155-164
2012
Grouping lentil genotypes by cluster methods related to linear regression model and genotype× environment interaction variance
N Sabaghnia, M Mohammadi, R Karimizadeh
Yyu. J. Agric. Sci 22, 134-145
2012
Genotype by environment interaction and stability analysis for grain yield of lentil genotypes
N Sabaghnia, R Karimizadeh, M Mohammadi
Žemdirbyst 99 (3), 305-312
2012
Genotype à Environment Interaction and Yield Stability Analysis of New Improved Bread Wheat Genotypes
M Mohammadi, R Karimizadeh, N Sabaghnia, MK Shefazadeh
Turkish Journal of Field Crops 17 (1), 67-73
2012
The use of corrected and uncorrected nonparametric stability measurements in durum wheat multi-environmental trials
N Sabaghnia, R Karimizadeh, M Mohammadi
Spanish Journal of Agricultural Research, 722-730
2012
Model selection in additive main effect and multiplicative interaction model in durum wheat
N Sabaghnia, R Karimizadeh, M Mohammadi
Genetika 44 (2), 325-339
2012
Univariate stability analysis methods for determining genotype× environment interaction of durum wheat grain yield
R Karimizadeh, M Mohammadi, N Sabaghnia, MK Shefazadeh, ...
African Journal of Biotechnology 11 (10), 2563-2573
2012
Principal coordinates analysis of genotype× environment interaction in grain yield of lentil genotypes
M Mohebodini, R Karimizadeh, M Mohammadi, N Sabaghnia
Poljoprivreda i Sumarstvo 57 (3), 93
2011
Yield Analysis of Rapeseed (Brassica napus L.) Under Water-stress Conditions Using GGE Biplot Methodology
N Sabaghnia, H Dehghani, B Alizadeh, M Moghaddam
Journal of Crop Improvement 25 (1), 26-45
2011
Genetic analysis of oil yield, seed yield, and yield components in rapeseed using additive main effects and multiplicative interaction biplots
N Sabaghnia, H Dehghani, B Alizadeh, M Mohghaddam
Agronomy Journal 102 (5), 1361-1368
2010
A study of genotype by environment interaction in oilseed rape genotypes, using GGE Biplot method
F Javidfar, B Alizadeh, OH AMIRI, N Sabaghnia
IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE (IRANIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL …
2010
Multivariate statistical analysis of genotype× environment interaction in multi-environment trials of breeding programs
N Sabaghnia
Poljoprivreda i Sumarstvo 56 (1-4), 19
2010
Analysis on genetic contribution of some traits to seed yield in rapeseed by additive-dominance genetic method of mixed model
N Sabaghnia, H Dehghani, B Alizadeh, M Mohghaddam
Plant Breeding and Seed Science 62, 57-71
2010
Heterosis and combining ability analysis for oil yield and its components in rapeseed
N Sabaghnia, H Dehghani, B Alizadeh, M Mohghaddam
Australian Journal of Crop Science 4 (6), 390
2010
Diallel Analysis of Oil Content and Some Agronomic Traits in Rapeseed ('Brassica napus' L.) Based on the Additive-Dominance Genetic Model
N Sabaghnia, H Dehghani, B Alizadeh, M Mohghaddam
Australian Journal of Crop Science 4 (8), 609-616
2010
Interrelationships between seed yield and 20 related traits of 49 canola (Brassica napus L.) genotypes in non-stressed and water-stressed environments
N Sabaghnia, H Dehghani, B Alizadeh, M Mohghaddam
Spanish Journal of Agricultural Research, 356-370
2010
Interpretation of genotype-by-environment interaction for late maize hybrids’ grain yield using a biplot method
H Dehghani, N Sabaghnia, M Moghaddam
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 33 (2), 139-148
2009
The evaluation of genotype× environment interactions of durum wheat's yield using of the AMMI model
N Sabaghnia, M Mohammadi, R Karimizadeh
Poljoprivreda i Sumarstvo 55 (1-4), 5
2009
The use of an AMMI model and its parameters to analyse yield stability in multi-environment trials
N Sabaghnia, SH Sabaghpour, H Dehghani
The Journal of Agricultural Science 146 (5), 571
2008
Graphic analysis of trait relations of rapeseed using the biplot method
H Dehghani, H Omidi, N Sabaghnia
Agronomy Journal 100 (5), 1443-1449
2008
Graphic analysis of genotype by environment interaction for lentil yield in Iran
N Sabaghnia, H Dehghani, SH Sabaghpour
Agronomy Journal 100 (3), 760-764
2008
Graphic analysis of train relations of rapessed using the biplot method.
H Dehghani, H Omidi, N Sabaghnia
^ C2008^ TAgronomy Journal^ G100^ G5^ G1443-1449
2008
Interacción genotipo X ambiente de la producción de grano de genotipos de lenteja y su relación con técnicas estadísticas de estabilidad univariadas.[Genotype X environment …
H Dehghani, SH Sabaghpour, N Sabaghnia
Spanish journal of agricultural research (España).(Sep 6 (3), 385-394
2008
Genotype x environment interaction for grain yield of some lentil genotypes and relationship among univariate stability statistics
H Dehghani, SH Sabaghpour, N Sabaghnia
Spanish Journal of Agricultural Research, 385-394
2008
AN ESTIMATION OF ADAPTABILITY AND STABILITY OF GRAIN YIELD IN FOREIGN EARLY CORN HYBRIDS
Z Dehghanpour, RA KARIMIZADEH, H DEHGHANI, N SABAGHNIA
IRANIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES (JOURNAL OF AGRICULTURE) 381 (2 …
2007
Nonparametric methods for interpreting genotype× environment interaction of lentil genotypes
N Sabaghnia, H Dehghani, SH Sabaghpour
Crop Science 46 (3), 1100-1106
2006

عضویت در کمیته ها و شوراها


شورای آموزشی و پژوهشی گروه
شورای دانشکده
شورای دانشگاه
شورای آموزشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه
عضو هیات رئیسه دانشگاه
عضو بنیاد مراغه شناسی

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


طرحی به صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری ارسال شده است که در مرحله داوری است

همکاری با تحریریه مجلات علمی


Agriculture and Forestry
Poljoprivreda i šumarstvo
Acta agriculturae Slovenica
Australian Journal of Crop Science
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio E, Agricultura