نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
بیژن ابدی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانشیار
ترویج و آموزش کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان زینتی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
فیزیولوژی گیاهان زراعی
گیاه پزشکی
استادیار
بیماری شناسی گیاهی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
محمد باقري
گیاه پزشکی
دانشیار
حشره شناسی- کنه شناسی
فرهاد بهتاش
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
سبزیکاری
علی بهمنی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
میوه کاری
عليرضا پورمحمد
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استادیار
ژنتیک بیومتری
فارغ التحصیل دکتری تخصصی دانشگاه تبریز و عضو هیات علمی دانشگاه مراغه (استادیار) از سال 1389
محسن جان محمدی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
فیزیولوژی گیاهان زراعی
دکتر محسن جان محمدی دکترای خود را در رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی (فیزیولوژی مولکولی- تجزیه پروتئوم) در سال 1389 از دانشگاه تهران دریافت کرد. وی در حال حاضر به عنوان استاد کامل فیزیولوژی گیاهان زراعی در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه مشغول به کار است. ایشان چندین دوره چند ماهه به عنوان دوره های فرصت تحقیقاتی در گروه بیوشیمی کاربردی ، IPK آلمان ، مرکز تحقیقات مزرعه ای- دانشگاه لینکلن نیوزیلند، گروه علوم گیاهی ، دانشگاه کالیفرنیا -دیویس حضور داشته اند.
حبیبه جباری
گیاه پزشکی
استادیار
بیماری شناسی گیاهی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
اکولوژی گیاهان زراعی
حمید حاتمی ملکی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
اصلاح نباتات
دکتری اصلاح نباتات از دانشگاه تربیت مدرس تهران هستم
امین حاضروظیفه
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مهندسی مکانیک بیوسیستم
دکتر امین حاضروظیفه فارغ التحصیل از دانشگاه ارومیه - مخترع برگزیده در چندین جشنواره بنیاد ملی نخبگان و جشنواره معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - دارای چندین ثبت اختراع - اتمام دوره زبان انگلیسی در جهاد دانشگاهی - مسلط بر نرم افزار Comsol multiphysics (Microwave) - داشنجوی استعداد درخشان در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
علوم و مهندسی باغبانی
دانشیار
تولید و فیزیولوژی گیاهان دارویی