تاریخ : شنبه 24 تير 1402
کد 222

دوشنبه 26 تیر ماه مصاحبه از افراد غایب و بازمانده

از مصاحبه دکتری اگروتکنولوژی (ساعت 9 صبح)
 به اطلاع می رساند مصاحبه از افراد غایب و بازمانده از مصاحبه داوطلبان  دکتری رشته اگروتکنولوژی در روز دوشنبه 26 تیر ۱۴۰۲ ساعت 9 صبح در اتاق جلسات دانشکده کشاورزی، برگزار خواهد شد. جهت اطلاع از مدارک مورد نیاز به اطلاعیه قبلی دانشگاه مراجعه فرمایید.