تاریخ : چهارشنبه 17 خرداد 1402
کد 220

کسب رتبه اول کارشناسی ارشد 1402 بیماری شناسی گیاهی

توسط خانم فاطمه درستی
سرکار خانم فاطمه درستی
دانشجوی گرامی مقطع کارشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
کسب رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد 1402را تبریک عرض نموده و برای شما و اساتید محترم و زحمتکش گروه گیاهپزشکی توفیق روزافزون از درگاه ایزد منان مسئلت مینماییم