تاریخ : چهارشنبه 3 خرداد 1402
کد 218

مصاحبه دكتري ۱۴۰۲

مدارک لازم و زمان مصاحبه
قابل توجه معرفی شدگان آزمون نيمه متمركز دوره دكتري (Ph.D) جهت مصاحبه و آزمون برای سال تحصيلي ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ دانشگاه مراغه

زمان مصاحبه و مدارک مورد نیاز