تاریخ : چهارشنبه 8 تير 1401
کد 188

زمان و مکان مصاحبه دکتری، اگروتکنولوژی (هر دو گرایش)

13 تیر، ساعت 8:30 صبح، اطلاعات بیشتر ...
ضمن عرض تبریک مجدد، مصاحبه  13 تیر، ساعت 8:30 صبح خواهد بود.
مرحله اول مصاحبه، آزمون زبان، ساعت 8:30 در کلاس 106میباشد. (مدت زمان آزمون زبان 30 دقیقه)
در مرحله دوم، به ترتیب اولویت ارسال مدارک، و با راهنمایی کارشناسان محترم گروه، در کلاس 107 حضور خواهید داشت.
با آرزوی موفقیت