تاریخ : دوشنبه 23 خرداد 1401
کد 185

ارتقای اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر اصغر ابراهیم زاده و جناب آقای دکتر محمدعلی اعظمی

به مرتبه دانشیاری
همکاران گرانقدر،  جناب آقای دکتر اصغر ابراهیم زاده و جناب آقای دکتر محمدعلی اعظمی؛  ارتقاء شایسته شما، به مرتبه دانشیاری را تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان، موفقیت و سربلندی روزافزون شما را مسئلت داریم.  
و من الله توفیق 
همکاران دانشکده کشاورزی