تاریخ : چهارشنبه 18 خرداد 1401
کد 184

انتصاب جناب آقای دکتر مجتبی نورآیین

به عنوان رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
همکار گرانقدر جناب آقای دکتر مجتبی نورآیین

بدینوسیله انتصاب جنابعالی به عنوان رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه را، تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد یکتا، توفیق روز افزون برای شما آرزومندیم.
    

و من الله توفیق
 
همکاران دانشکده کشاورزی