تاریخ : سه شنبه 10 خرداد 1401
کد 182

فرمهای توصیه نامه و تایید مقاله جهت

جهت مصاحبه دکتری 1401 (حشره شناسی و اگروتکنولوژی)
با سلام
احتراما علاوه بر فرم مورد نیاز در اطلاعیه اول، ضروری است دو فرم توصیه نامه و تایید مقاله نیز تکمیل و فایلهای اسکن شده ارسال گردد. لطفا در روز مصاحبه اصل فرمها را همراه داشته باشید.
با آرزوی موفقیت
1- فرم توصیه نامه
2- فرم تایید مقاله