تاریخ : سه شنبه 20 ارديبهشت 1401
کد 179

اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال 1401

جناب آقای دکتر فریبرز شکاری و جناب آقای دکتر امین عباسی
 
بدین وسیله انتخاب همکاران محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی، را به عنوان اساتید نمونه این دانشکده در سال تحصیلی 1401-1400، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون برای ایشان مسئلت داریم  
همکاران دانشکده کشاورزی