تاریخ : دوشنبه 5 ارديبهشت 1401
کد 178

انتصاب جناب آقای دکتر عباس رضایی به سمت

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراغه
همکار گرانقدر  جناب آقای دکتر عباس رضایی

بدینوسیله انتخاب جنابعالی را به سمت  معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراغه، تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد یکتا، توفیق روز افزون شما را آرزومندیم.
  
و من الله توفیق
همکاران دانشکده کشاورزی