تاریخ : شنبه 9 بهمن 1400
کد 177

انتخاب آقای دکتر فرهاد بهتاش

به سمت مدیریت گروه علوم و مهندسی باغبانی
همکار گرانقدر جناب آقای دکتر فرهاد بهتاش

بدینوسیله انتخاب جنابعالی را به سمت مدیریت گروه علوم و مهندسی باغبانی، تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد یکتا، توفیق روز افزون شما را آرزومندیم.
  
و من الله توفیق
همکاران دانشکده کشاورزی