تاریخ : شنبه 18 دي 1400
کد 176

انتخاب آقای دکتر مهدی رحمتی بعنوان

عضو هیات مدیره انجمن علوم خاک ایران
همکار گرانقدر، جناب آقای دکتر مهدی رحمتی
انتخاب جنابعالی را بعنوان عضو هیات مدیره انجمن علوم خاک ایران، برای دوره 04-1400، تبریک عرض نموده و برایتان توفیق روزافزون از درگاه ایزد منان مسئلت مینمائیم.
با احترام
همکاران دانشکده کشاورزی