تاریخ : دوشنبه 22 آذر 1400
کد 174

پژوهشگران برتر سال 1400

آقای دکتر رضا گوهری و آقای دکتر ناصر صباغ نیا
بدین وسیله انتخاب همکاران محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی، آقای دکتر رضا گوهری (گروه علوم و مهندسی باغبانی) و آقای دکتر ناصر صباغ نیا (گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی)، به عنوان پژوهشگران برتر این دانشکده در سال 1400 را ، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون برای ایشان مسئلت داریم
از طرف همکاران دانشکده کشاورزی