تاریخ : جمعه 14 آبان 1400
کد 172

انتصاب آقای دکتر اسماعیل کریمی

به سمت سرپرست مدیریت گروه علوم و مهندسی خاک
همکار گرانقدر جناب آقای دکتر اسماعیل کریمی

بدینوسیله انتصاب جنابعالی را به سمت سرپرست مدیریت گروه علوم و مهندسی خاک، تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد یکتا، توفیق روز افزون شما را آرزومندیم.
  

و من الله توفیق
همکاران دانشکده کشاورزی