تاریخ : يکشنبه 10 مرداد 1400
کد 162

انتصاب جناب آقای دکتر محسن جانمحمدی

به سمت رئیس دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه
همکار گرانقدر  جناب آقای دکتر محسن جانمحمدی

بدینوسیله انتخاب جنابعالی را به سمت رئیس دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه، تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد یکتا، توفیق روز افزون شما را آرزومندیم.
  

و من الله توفیق
همکاران دانشکده کشاورزی