تاریخ : يکشنبه 10 مرداد 1400
کد 161

انتصاب آقای دکتر محمدرضا مرشدلو

به سمت مدیر روابط بین الملل دانشگاه مراغه
همکار گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا مرشدلو
بدینوسیله انتصاب جنابعالی را به سمت مدیر روابط بین الملل دانشگاه مراغه، تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد یکتا، توفیق روز افزون شما را آرزومندیم.
و من الله توفیق
همکاران دانشکده کشاورزی