تاریخ : يکشنبه 20 تير 1400
کد 159

انتخاب آقای دکتر سید حسین فتاحی

به سمت مدیریت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
همکار گرانقدر جناب آقای دکتر سید حسین فتاحی

بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیریت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد یکتا، توفیق روز افزون شما را آرزومندیم.
  

و من الله توفیق
همکاران دانشکده کشاورزی