تاریخ : چهارشنبه 2 تير 1400
کد 158

مصاحبه دکتری

اگروتکنولوژی 1400
با سلام 
ضمن عذر خواهی بابت مشکلات پیش آمده از بابت قطغی بدون برنامه برق، به استحضار می رساند مصاحبه از یکشنبه 6 تیر ماه با لینکهای ارسالی به ایمیل ادامه خواهد یافت. لیست اسامی بر اساس زمان ارسال مدارک مرتب شده است. 
ورود به لینک با تماس کارشناس محترم گروه انجام خواهد شد. فقط یک کاربر مهمان امکان حضور داشته و ورود بدون هماهنگی باعث مسدودی خودکار کاربر مهمان دوم یا سوم خواهد شد که ممکن است برای بازیابی قابلیت ورود به اتاق مصاحبه زمان زیادی تلف نماید. 
با تشکر و آرزوی موفقیت