تاریخ : يکشنبه 17 اسفند 1399
کد 154

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر محمدرضا مرشدلو

به مرتبه دانشیاری
استاد گرانقدر،  جناب آقای دکتر محمدرضا مرشدلو؛  ارتقاء شایسته جنابعالی به مرتبه دانشیاری را تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون شما را از ایزد منان خواستاریم.  
و من الله توفیق