تاریخ : سه شنبه 25 آذر 1399
کد 150

انتخاب آقای دکتر مهدی رحمتی

به سمت مدیریت گروه علوم و مهندسی خاک
همکار گرانقدر جناب دکتر مهدی رحمتی

بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیریت گروه علوم و مهندسی خاک، تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد یکتا، توفیق روز افزون شما را آرزومندیم.
  

و من الله توفیق
همکاران دانشکده کشاورزی