تاریخ : سه شنبه 25 آذر 1399
کد 149

پژوهشگران برتر سال 1399 دانشکده کشاورزی

آقای دکتر محسن جانمحمدی و آقای دکتر مرتضی زاهدی
بدین وسیله انتخاب همکاران محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی، آقای دکتر محسن جانمحمدی (گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی) و آقای دکتر مرتضی زاهدی (گروه علوم و مهندسی باغبانی)، به عنوان پژوهشگران برتر این دانشکده در سال 1399 را ، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون برای ایشان مسئلت داریم
از طرف همکاران دانشکده کشاورزی