تاریخ : جمعه 21 آذر 1399
کد 147

کسب عنوان سوم بخش نشریات

در "دوازدهمین جشنواره بین الملی حرکت"
کسب عنوان سوم بخش نشریات در "دوازدهمین جشنواره بین الملی حرکت" توسط اعضای محترم انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی.
برای تمامی دانشجویان و اعضای هیات علمی دست اندر کار، توفیق روزافزون در تمامی عرصه ها از خداوند متعال خواستاریم.