تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1399
کد 146

نگارش فصلی از کتاب انتشارات Springer

توسط عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، آقای دکتر بیژن ابدی
نگارش فصلی از کتاب  "Methods for Bioremediation of Water and Wastewater Pollution" از انتشارت springer و دیدگاهی  پیرامون استفاده از فناوریهای نرم افزاری در کنار فناوریهای سخت افزاری در بحث آلودگی آب، توسط آقای دکتر بیژن ابدی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه.
ضمن عرض خدا قوت برای شما، آرزوی سلامتی و موفقیت بیش از پیش از درگاه ایزد منان داریم
همکاران دانشکده کشاورزی