تاریخ : چهارشنبه 8 مرداد 1399
کد 145

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر بیژن ابدی

به مرتبه دانشیاری
استاد گرانقدر،  آقای دکتر بیژن ابدی؛  ارتقاء شایسته جنابعالی به مرتبه دانشیاری را تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون شما را از ایزد منان خواستاریم.  
و من الله توفیق