تاریخ : چهارشنبه 8 مرداد 1399
کد 144

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر رضا گوهری

به مرتبه دانشیاری
استاد گرانقدر،  آقای دکتر رضا گوهری؛  ارتقاء شایسته جنابعالی به مرتبه دانشیاری را تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون شما را از ایزد منان خواستاریم.  
و من الله توفیق