تاریخ : چهارشنبه 8 مرداد 1399
کد 143

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر محمد باقری

به مرتبه استادی
استاد گرانقدر،  آقای دکتر محمد باقری؛  ارتقاء شایسته جنابعالی به مرتبه استادی را تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون شما را از ایزد منان خواستاریم.  
و من الله توفیق