تاریخ : شنبه 10 اسفند 1398
کد 138

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر مهدی رحمتی

به مرتبه دانشیاری
استاد گرانقدر،  آقای دکتر مهدی رحمتی؛  ارتقاء شایسته جنابعالی به مرتبه دانشیاری را تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون شما را از ایزد منان خواستاریم.  
و من الله توفیق