تاریخ : سه شنبه 26 شهريور 1398
کد 122

انتخاب مقاله جناب دکتر محمدرضا مرشدلو

به عنوان مقاله برتر ( با توجه به کاربردی بودن و استراتژیک بودن آن) از طرف خبرگزاری زیست فن

همکار گرامی
جناب  دکتر محمدرضا مرشدلو

انتخاب مقاله جنابعالی، تحت عنوان "  Microemulsions for delivery of Apiaceae essential oils—Towards highly effective and eco-friendly mosquito larvicides " را به عنوان مقاله برتر ( با توجه به کاربردی بودن و استراتژیک بودن آن) از طرف خبرگزاری زیست فن تبریک عرض می نماییم.
همکاران دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

برای مشاهده مصاحبه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://zist-fan.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4/  

منبع: وبسایت زیست فناوری